Archive for April, 2011

Fleksibilan rad danas predstavlja normu a ne pravilo

Wednesday, April 13th, 2011

Regus je najveći svetski dobavljač rešenja u vezi sa poslovnim prostorom, uz proizvode i usluge od potpuno opremljenih kancelarija do profesionalnih sala za sastanke, poslovnih salona i najveće globalne mreže studija za video komunikaciju. Regus omogućava ljudima da rade, bez obzira da li je to od kuće, u pokretu ili iz kancelarije. Klijenti kao što su Google, GlaxoSmithKline i Nokia pridružili su se stotinama rastućih malih i srednjih kompanija koje koriste prednosti prepuštanja potreba za kancelarijskim i poslovnim prostorom kompaniji Regus, što im omogućava da se usredsrede na osnovne aktivnosti.
13. aprila je u beogradski  Regus centar posetio Garry Gürtler, Regional General Manager for Regus Central & Eastern Europe i predstavio rezultate istraživanja koje  je urađeno tokom Februara 2011. godine i u kome je Regus  ispitao preko 17 hiljada ispitanika iz 80 zemalja sveta, o njihovim pogledima na ekonomske prilike i praksu fleksibilnog rada.

Preko 800 hiljada klijenata na dnevnoj osnovi ostvaruje direktnu korist od Regusovih proizvoda i usluga na preko 1.100 lokacija u preko 500 gradova i 86 zemalja koje pojedincima i kompanijama omogućavaju da rade kako, gde i u vreme koje im najviše odgovara.
Četiri petine kompanija širom sveta omogućava fleksibilan rad svojim zaposlenima. jer im takav pristup osigurava niz značajnih pogodnosti, kao što je veća produktivnost radnika, smanjenje praznog hoda te znatno kvalitetnija ravnoteža rada i života. 60 posto kompanija na svetu veruje kako fleksibilan rad ima znatno manje troškove od kancelarijskog poslovanja. To su neki od ključnih zaključaka novog globalnog istraživanja i studije koju je Regus u Februaru ove godine napravio na uzorku od 17 hiljada ispitanika iz preko 80 zemalja.

Tri četvrtine kompanija u sklopu istraživanja koje nude fleksibilni rad tvrdi kako im osoblje zbog toga ima znatno bolju ravnotežu između rada i života, a što povoljno utiče na zadovoljstvo i motivaciju. Polovina kompanija  smatra kako takav pristup poboljšava produktivnost, a četvrtina tvrdi kako im fleksibilni rad omogućava znatno brži rast obima kompanije koji uspešno prati njen razvoj. Četvrtina kompanija u sklopu istraživanja takođe smatra kako im omogućavanje fleksibilnog rada osigurava pristup znatno širem i raznolikijem izboru talentovanih ljudi koji se inače nalaze na fizički udaljenijim lokacijama.

Newsletter EBRD Business Advisory Services Serbia

Monday, April 4th, 2011

Postoji mnogo komponenti koje čine uspešan marketinški plan, a newsletter je još uvijek jedna od najznačajnijih. To je i dalje najdirektniji, način da se kompanija ili organizacija obrati javnosti.
Ukoliko je dobro osmišljen  kreiran, newsletter može biti najbolji  alat koji kompanije i organizacije koriste da bi javnost  informisale o  aktivnostima ili promenama.

Newsletter koji je Hristov consulting uradio za EBRD Business Advisory Services Serbia osmišljen tako da na  4 strane  pokrije  aktivnosti koje je klijent imao u proteklih godinu dana i da na taj način poboljša komunikaciju sa svim  zainteresovanima kako bi im  informacije o radu EBRD Business Advisory Services Serbia postale dostupnije.