Archive for November, 2011

EBRD BAS Serbia 5 godina u Srbiji

Monday, November 28th, 2011

“Podrška srpskom preduzetništvu – 5 godina uspešne saradnje između EBRD TAM/BAS i Holandske vlade” , naziv je konferencije na kojoj će  EBRD Business Advisory Services (BAS) Serbia obeležiti pet godina rada u Srbiji, u četvrtak 1. decembra u Hyatt Regency Belgrade sa početkom u 10. časova.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati EBRD BAS koji su postignuti kroz pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća putem finansijske pomoći koja se koristi za  angažovanje domaćih konsultanata koji pružaju poslovne usluge i savete  preduzećima i  pomažu im u unapređenju konkurentnosti. Na taj način,  EBRD BAS omogućava  preduzećima da ostvaruju svoje ciljeve i istovremeno podstiče razvoj domaće konsultantske zajednice.

EBRD BAS Serbia od juna 2006. do novembra 2011. finansiran je od strane vlade Kraljevine Holandije u ukupnom iznosu donatorskih sredstava od 3 miliona Eura i uspešno je administrirano 290 BAS projekata direktne pomoći srpskim preduzećima i 10 Aktivnosti za razvoj tržišta.

U uvodnim obraćanjima govoriće ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji, Loran Stokvis, Hildegard Gacek, direktorka kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Beogradu, Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije, Katarina Jovanović-Obradović,  Načelnica odeljenja za politiku razvoja MSPP, Sektor za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Natalia Mejlunas, rukovodilac regionalnog programa TAM/ BAS .

U nastavku programa, Bojana Vukosavljević, menadžerka nacionalnog programa EBRD BAS Serbia, informisaće prisutne o radu EBRD BAS Serbia, dok će učesnici na BAS projektima govoriti o svojim iskustvima u radu sa konsultantima. Biće predstavljen i nastavku aktivnosti  EBRD BAS Serbia od Novembra 2011. do Decembra 2012., kada će fokus biti na projekte iz oblasti  energetske efikasnosti, očuvanja životne sredine, poboljšanja konkurentnosti  i razvoja ženskog preduzetništva.