Archive for December, 2011

Inovacija TRESAČ, 5 mesto na nacionalnom takmičenju “Najbolja tehnološka inovacija u Srbiji„ od više od 200 timova

Tuesday, December 20th, 2011

Inovacija TRESAČ na nacionalnom takmičenju “Najbolja tehnološka inovacija u Srbiji „ za 2011. godinu, u kategoriji realizovane inovacije, zauzela je 5 mesto, od više od 200 takmičara – inovacija. Ovo takmičenje sedmu godinu za redom organizuje Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, a podržali su i Privredna komora Srbije, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Zavod za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije, kao i nacionalna televizija RTS.

Aleksandra Hristov, direktorka Hristov consulting d.o.o.  koordinatorka je tima TRESAČ, a članice su i Nera Legac, Marija i Julija Pavlović, Iboja Farkaš.

Inače, Inovacija TRESAČ ima primenu u otresanju različitog  voća (višnje, šljive, masline, lešnici, pistaći…)Konstruisana je kao samostalni agregat koji se, zu pomoć standardnih priključaka kači na traktor. TRESAČ je funkcionalan, povezuje sve faze branja otresa voće, odstranjuje nečistoće i čisto voće pakuje u gajbice. Ključna  novina kao što su zaštita korena, kranski prilaz, preciznost i kvalitet branja, promocija novih standarda u proizvodnji poljoprivrednih mašina i ekonomski  pokazatelji svrtavaju ovu mašinu u  inovaciju različitih   aspekata.

Učinak mašine je pola minuta po stablu, za jedan dan „obere“ 1000 stabala, za  šta bi bilo potrebno 200 radnika. Ostvaruje oko 3000eura  uštede na dan, što znači da se cena mašine od 13000eu  otplati  za  pet dana.  Do sada je prodata  oko 60 primeraka, u Srbiji, na tržištima okolnih zamalja i zemljama dalekog  istoka kao što su Iran, Jordan, Čile… Postojeća svetska rešenja  zahtevaju posebne uslove za rad, zbog manipulativnosti, teža  su do 5 puta,   gabaritno su veća do 6 puta, skuplja su 6-7 puta.

Konferencija – 5 godina uspešne saradnje EBRD TAM/BAS programa i Holandske vlade

Thursday, December 1st, 2011

Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj je najveći ulagač u privredu Srbije. Jedna od prioritetnih oblasti u kojima EBRD pruža svoju podršku je razvoj malih i srednjih preduzeća, a TAM/BAS program je jedan od instrumenata za realizaciju ove podrške.

BAS je u Srbiji aktivan od juna 2006. godine. Do novembra 2011. ovaj program je finansirala Vlada Kraljevine Holandije sredstvima u ukupnoj vrednosti od 3 miliona evra.  Konferencija “Podrška srpskom preduzetništvu – 5 godina uspešne saradnje između EBRD TAM/BAS programa i Holandske vlade“ prikazuje rezultate koje je BAS ostvario zahvaljujući pomoći dobijenoj od ovog donatora.

O pozitivnim iskustvima i primerima dobre prakse zabeleženim u okviru uspešne saradnje između BAS-a i Vlade Kraljevine Holandije na konferenciji su govorili Njegova Ekselencija    Laurent L. Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji; Hildegard Gacek, direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Beogradu; Katarina Obradović-Jovanović,  načelnca  Odeljenja za politiku razvoja MSSP,  Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije i Natalia Meilunas, rukovodilac TAM/BAS regionalnog programa. Rezultate ostvarene u toku petogodišnjeg perioda implementacije i nove inicijative za predstojeći period predstavila je Bojana Vukosavljević, menadžerka BAS programa za Srbiju.

“Finansirali smo 290 projekata direktne podrške srpskim preduzećima. Analiza ostvarenih rezultata koju je izvršio  BAS ukazuje na to da je u 95 %  tih preduzeća realizacijom odobrenih i okončanih projekata ostvaren značajan uspeh, stoga možemo da smatramo da smo u ovom periodu ostvarili svoju misiju. U  toku evaluacije realizovanih projekata BAS je vodio računa o tome na koji način su, u zavisnosti od vrste dobijene pomoći, postignuti  rast prodaje, povećan obrt, povećan obim izvoznih aktivnosti, smanjenje troškova poslovanja, unapređenje organizacione strukture i povećanje broja zaposlenih.”, kaže gospođa Vukosavljević.

Poseban donatorski fond Banke (EBRD Shareholders Special Fund) i drugi donatori će i dalje finansirati TAM i  BAS  aktivnosti u Srbiji.  U toku  2012. će se  BAS u većoj meri usredsrediti na projekte u oblasti energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i povećanja konkurentnosti, a istovremeno će podržati i razvoj ženskog preduzetništva.