Archive for March, 2012

Održana radionica „Kako upravljati promenama u vremenu krize“

Tuesday, March 20th, 2012

U okviru projekta Top Class Program Centra za razvoj preduzetnika i menadžera (CEED), u utorak, 20. marta u prostorijama Privredne komore Beograda, održana je radionica na temu „Kako upravljati promenama u vremenu krize“. Obuku je održala Aleksandra Hristov, član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije i direktor kompanije za strateške komunikacije Hristov consulting.

Radionica, namenjena top menadžerima malih i srednih preduzeća, sastojala se od sedam modula: šta je upravljanje promenama, prinude koje izazivaju promene, faze u procesu promene, otpor promenama, uzroci otpora promenama, ljudi u procesu promena i liderstvo u procesu promena.

Interaktivan pristup baziran na razgovoru i debati, a na osnovu vežbi u okviru svakog od navedenog modula i ličnih primera svakog od učesnika, omogućio je prisutnima da se upoznaju sa relevantnim elementima u procesu promene, kao i načinima za uspešno upravljanje njome.

Na samom kraju, učesnicima su podeljeni evaluacioni formulari, sa ciljem daljeg  unapređenja budućih treninga. Trening je u potpunosti ispunio očekivanja učesnika, a na osnovu datih ocena, predstavlja koristan i  jasan program praktične edukacije,  sa posebnim akcentom na upotrebu praktičnih alata u oblasti upravljanja promenama.

Ova radionica treća je po redu od ukupno pet, a realizuje se u okviru druge komponente Top Class Programa, koji je namenjen vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća koji žele da unaprede svoje liderske veštine i tako doprinesu boljem poslovanju i bržem rastu svoje kompanije.

Sledeći trening „Kako komunicirati sa stakeholder-ima – ciljanim javnostima“ zakazan je za utorak, 24. april, u prostorijama Privredne komore Beograda. Predavač je Aleksandra Hristov.

www.hristovconsulting.com