Archive for November, 2012

Hristov consulting akreditovan za trening Upravljanje promenama

Friday, November 30th, 2012

U okviru  Međunarodnog sajma preduzetništva Biznis baza, 30. novebra 2012. održana je  svečana dodela sertifikata pružalaca poslovnih usluga za sektor malih i srednjih preduzeća.

Ovom prilikom je uručen sertifikat preduzeću Hristov consulting za modul obuka Upravljanje promenama. Sertifikat o akreditaciji je direktorki Hristov consulting d.o.o., Aleksandri Hristov, uručila gđa Milena Vasić, pomoćnica direktora NARR-a zadužena za razvoj privrednih društava i preduzetništva. Sertifikaciju je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj u okviru ICIP projekta.

Projektom unapređenja inovativnosti i konkurentnosti MSP (ICIP) koji finansira Evropska unija i Nacionalna agencija za regionalni razvoj(NARR), akreditovane su konsultantske kuće i ostale institucije i organizacije koje sprovode treninge i module obuka za MSP.

Uslovi za akreditaciju su bili da Konsultantske kuće, organizacije i institucije za akreditaciju kvalifikuju module obuka  koji se bave razvojem konsultantskih veština i tehnika koji odgovaraju radu sa malim i srednjim preduzećima i da su u većinskom domaćem vlasništvu.

Prijave je  ocenjivala stručna komisija sastavljena od  predstavnika ICIP-a i NARR-a. Na osnovu izveštaja stručne komisije, ICIP i NARR su doneli odluku o akreditaciju kurseva za početni period od 12 meseci, sa mogućnošću obnavljanja po isteku tog perioda.

Hristov consulting će u narednom periodu organizovati otvorene treninge na temu Upravljanje promenama.

Odnosi sa medijima za Institut Banjica

Thursday, November 22nd, 2012

Kompletno adaptirano i  renovirano Odeljenje intenzivne nege i deo  operacionog bloka počinje sa radom  u Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”. Drugi sprat hirurškog bloka sada raspolaže sa dve najsavremenije opremljene operacione sale predviđene za ugradnju veštačkih zglobova,  između ove dve sale osmišljen je prostor za anesteziju, a odeljenje intenzivne nege za postoperativno zbrinjavanje najtežih pacijenata je prošireno i rekonstruisano i sada ima kapacitet od  16  postelja.

Početku rada prisustvuju prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije,  dr Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, kao i menadžment tim Instituta za ortopedsko – hirurške bolesti “Banjica”, na čelu sa direktorom prof. dr Slobodanom Slavkovićem.

Drugi sprat hiruškog bloka sada ima savremenu koncepciju. Pored novih operacionih sala, prostor za anesteziju omogućava  skraćenje pauze između operacija, a pacijentima se pruža bolji komfor tokom prijema u operacioni blok i uvoda u anesteziju. Umesto dotrajalih instrumenata,  sale su opremljene savremenim aparatima i uređajima. Rekonstruisano odeljenje intenzivne nege i nove operacione sale povezani su  liftom sa operacionim blokom, pa je na taj način ostvaren cilj da se prilikom transporta pacijenata i hirurške opreme ne ukrštaju putevi zdravih i kontaminiranih pacijenata. Odeljenje intenzivne nege za postoperativno zbrinjavanje najtežih pacijenata je prošireno i rekonstruisano i pored kapaciteta od  16  postelja ima  15 novih, savremenih, monitora, 4 nova respiratora i odvojeni septični deo, što je rešilo dosadašnji problem izmešanosti septičnih i čistih pacijenata .

„Otvaranjem renoviranog Odeljenja Intenzivne nege i dela operacionog bloka, briga o pacijentima  podignuta je na viši nivo i znatno je  poboljšan kvalitet lečenja pacijenata. Omogućena je  primena najnovijih hirurških tehnika, principa lečenja i savremenih tehnologija, i to u skladu sa najstrožim, međunarodno priznatim normama i standardima. Ovaj  rezultat je deo  planskih aktivnosti koje sprovodimo već tri godine. Postigli smo  značajne rezultate u pogledu unapređenja stručnog rada i poboljšanja tehničko – tehnoloških uslova za rad i boravak pacijenata na Institutu.  Sve ovo  ostvarili smo sa ciljem  da se na ovom polju ponovo uspostavi liderska uloga Instituta u zemlji i regionu i opravda referentna pozicija ustanove u našem zdravstvenom sistemu, u čemu smo i uspeli “ kaže prof. dr Slobodan Slavković, direktor Instituta za ortopedsko- hirurške bolesti “Banjica“.