Archive for December, 2012

Odnosi sa medijima za Institut Banjica – Institut „Banjica“ prva akreditovana ortopedska ustanova u Srbiji

Tuesday, December 25th, 2012

Institut za ortopedsko – hirurške bolesti “Banjica“ prva je akreditovana  ortopedska ustanova u Srbiji, što je potvrda da sprovodi zdravstvenu zaštitu u skladu sa savremenim medicinskim dostignućima, stručnim protokolima i da zadovoljava sve profesionalne standarde. Direktoru Instituta Banjica prof. dr Slobodanu Slavkoviću, sertifikat o akreditaciji  predala je dr Snežana Manić, direktorka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Institutu za ortopedsko – hirurške bolesti “Banjica“ akreditovan je na period  od tri godine.

Dodelom ovog sertifikata, Institut je stekao status akreditovane ustanove tercijarnog nivoa koja pruža usluge iz domena ortopedije i koštano zglobne traumatologije, kroz dostizanje maksimalnog nivoa stručnosti i kvaliteta u pruženim uslugama i posvećenosti zahtevima korisnika. Uvođenje standarda i merila za procenu kvaliteta, dokazuje da ustanove koje su akreditaciju dobile na temelju naučnih procena Agencije za akreditaciju postižu bolje rezultate u radu i bolesnicima daju veću sigurnost u kvalitet ishoda njihovog lečenja.

Institut „Banjica“ je prva ustanova tercijarnog nivoa koja je prepoznala potrebu za uvođenjem standarda, pa je na svoju inicijativu pokrenula ovaj proces koji je trajao godinu dana, a obuhvatio je sve faze, počev od definisanja i priprema akreditacionih timova, procene dostignutog nivoa i usaglašavanja sa definisanim standardima, utvrđivanja i prikupljanja dokaza, do faze samoocenjivanja i ocenjivanja od strane spoljnih ocenjivača.

“Ovaj  rezultat je deo  planskih aktivnosti koje sistemski sprovodimo. Akreditacijom naše ustanove potvrđujemo još jednom svoju referentnu ulogu u zdravstvenom sistemu Srbije i  lidersko mesto u zemlji i regionu u obasti ortopedske hirurgije i traumatologije muskuloskeletnog sistema “ kaže prof. dr Slobodan Slavković, direktor Instituta za ortopedsko- hirurške bolesti “Banjica“.

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa standarda rada zdravstvene ustanove u određenim oblastima zdravstvene zaštite. Tokom usaglašavanja sa definisanim standardima i kriterijumima, u kojem su učestvovali svi zaposleni, urađen je veliki broj različitih procedura, ažurirano mnoštvo uputstava, vodiča i protokola i pripremljen veliki broj dokaza za ispunjenost kriterijuma u okviru definisanih standarda.

Standardi i kriterijumi su primenjeni u svim oblastima počev od prvog kontakta tokom prijema i trijaže pacijenata do stacionarnog lečenja i otpusta ili upućivanja u drugu zdravstvenu ustanovu. Ovim procedurama posebno je obezbeđeno unapređenje kvaliteta rada, unapređenje bezbednosti pacijenata i prevencija neželjenih događaja u ustanovi, a stvoreni su uslovi i za bezbedniji rad i veće zadovoljstvo pacijenata i zaposlenih u ustanovi.

Trening Javni poslovi i lobiranje na Kopaoniku

Sunday, December 23rd, 2012

U organizaciji predsednika  nevladine organizacije Harmonium, Akademije za pravne studije, www.harmonius.org, docenta Pravnog fakulteta dr Nenada Tešića,  grupa stručnjaka je održala predavanja studentima u okviru konferencje Studentki-kopaonički susreti koja se održala od 20. do 23. decembra 2012. godine.

U petak 21. decembra, u okviru teme Harmoius School of Law, lobiranje za standarde evropske Unije u Republici Srbiji  (državna uprava, investicije i obrazovanje), Aleksandra Hristov, direktorka Hristov Consulting d.o.o. je studentima predstavila javne poslove, lobiranje i javno zagovaranje, profesor dr Nenad Tešić je predstavio nacrt Zakona o lobiranju koji se nalazi u proceduri, a Aleksandar Čabrilo SBAN, predsednik, www.sban.eu,  je govorio o investicijama i lobiranju.

Sutradan su o Državnoj pomoći za strana ulaganja u Republici Srbiji studentima govorile Ana Perović, šef kaineta u Ministarstvu Finansija i Privrede, www.mfp.gov.rs, i Jelena Aković, pravni savetnik SIEPA, www.siepa.gov.rs . Aleksandra Hristov je predstavila i studiju slučaja lobiranja u postupku usvajanja Zakona o Univerzitetu 2002. godine. Dr Veselin Sjekloća, specjalni savetnik u Ministarstvu građevine i urbanizma, www.mgu.gov.rs, i dr Nenad Tešić su studentima predstavili lobiranje pilikom izmene Zakona o planiranju i izgradnji. Sva predavanja su bila interaktivna i organizovana je debata na određene teme.

Inače, predstavljen je i novi naučni časopis Harmonius, pravnih i socioloških studija iz Jugoistočne Evrope.

Trening Veština prezentacije za autore i urednike IK Eduka

Saturday, December 8th, 2012

Hristov consulting, u saradnji sa partnerskom kućom Veza d.o.o., održala je jednodnevni trening  „Kreiranje prezentacije, javni nastup i veštine prezentiranja“  za autore i urednike svog stalnog klijenta IK Eduka, 08. decembra 2012. godine.

Izdanja IK Eduke   omogućavaju učiteljima i nastavnicima da na jednostavan i inovativan način osposobiljavaju učenike za otkrivajuće, istraživačko i problemsko učenje, IK Eduka je jedna od  4 najjača izdavača udžbenika u Srbiji.

Kako bi na  što  bolji način predstavili svoja izdanja učiteljima/nastavnicima  IK Eduka je za svoje autore i urednike organizovala ovaj trening i tako se svrstala u red malih i srednjih preduzeća  u Srbiji koja konstantno rade na svom usavršavanju i napretku.

Trening su držali Miodrag Kostic Veza d.o.o., Aleksandra Hristov, Hristov consulting i Ljilja Vdovic, IK Eduka.

Neke o tema koje su pređene na treningu su Ko su vam slušaoci i šta očekuju?

Cilj prezentacije, Kako pripremiti prezentaciju? Elementi prezentacije, Kako se izvodi prezentacija, Kako uticati na slušaoce, Rešavanje prigovora i kako sa nezgodnim ljudima.

Hristov consulting  će i u narednom periodu održavati in house i javne treninge.