Archive for February, 2013

“Upravljanje promenama” – Poziv na sertifikovani trening

Monday, February 18th, 2013

Kompanija za strateške komunikacije Hristov Consulting d.o.o. poziva Vas u Privrednu komoru Beograda na:

SERTIFIKOVANI TRENING

“Upravljati promenama u vremenu krize?”

Trening  ”Upravljanje promenama” je sertifikovalo Ministarstvo finansija i privrede Vlade Republike Srbije i Nacionalna agencija za regionalni razvoj Republike Srbije.

Savremene  instutucije, kompanije i organizacije, danas su, više nego ikada, prinuđene da se menjaju i prilagođavaju promenama. Globalna ekonomska kriza i tranzicioni uslovi delovanja zahtevaju inovativan pristup u domenu upravljanja organizacijama.

Na treningu ćete dobiti odgovore na sledeća pitanja::

Da li je promena jedina konstanta? Šta je to što se menja i na koji način? Može li se promena uspešno planirati i kontrolisati? Šta promena znači za organizaciju i za vaše zaposlene? Znate li kako najbolje da motivišete zaposlene i da obezbedite njihovu podršku? Kakva je korist od onih koji se usprotive promenama? Kako ćete organizovati tim koji treba promenu da sprovede? Umete li da izaberete prave ljude za to?Kako da objasnite stakeholderima promenu koja se kod vas dešava? Znate li koji metod je najefikasniji da ih načinite svojim saveznicima?

Seminar je namenjen:

Menadžerima javnih  preduzeća i privatnih kompanija, direktorima institucija i njihovim saradnicima, kao i osobama koje upravljaju projektima unutar ovih organizacija i usmeren je na sticanje upravo onih esencijalnih znanja i veština koja su neophodna za efikasno sprovođenje promena – kako u odnosu na razvojne tendencije unutar same organizacije, tako i u odnosu na njeno okruženje.

Metode u radu sa polaznicima:

Polaznici će se, korak po korak, voditi kroz svaki segment ovog složenog ciklusa – od pojma promena, do praktičnih alata koji se koriste za efikasno upravljanje njima. Na brojnim interaktivnim vežbama polaznici takođe rade na svojim slučajevima promena i pripremaju materijale koje mogu odmah primeniti na poslu ili projektu.

Trener:

Aleksandra Hristov,  međunarodno sertifikovani konsultant (CMC), pravnica sa pravosudnim ispitom i specijalista za strateške komunikacije. 22- godišnje iskustvo u različitim sektorima od novinarstva, preko Vlade do privatnog sektora, sa različitim specijalizacijama omogućili su da postavi i održava ovaj trening na način koji koristi svakom polazniku. Takvu  postavku po međunarodnim standardama  prepoznalo je i Ministarstvo finansija i privrede Vlade Republike Srbije i NARR  koji  su ovaj trening i sertifikovali.

Pored toga što je CMC konsultant,  Aleksandra je završila Trening trenera, mentora i asesora po ICMCI standardima. Specijalizovala je je Program za više menadžere u Vladi na Harvard Univerzitetu u Bostonu (USA) i ima više od 9 godina iskustva u držanju treninga.

Hristov Consulting će izdati sertifikat o pohađanju treningaUpravljati promenama u vremenu krize”.

Cena treninga : 9000 dinara; 10% popusta za trećeg i četvrtog učesnika trening iz iste organizacije, institucije, Ili firme , peti učesnik je gratis; 10% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar.

Trening se održava 14. marta 2013. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV.

Za prijavu i dalje informacije kontaktirajte office@hristovconsulting.com ili pozovite +381 11 2631 952.