Archive for April, 2013

Krizne komunikacije – Rešavanje kriza – otvoreni trening i vebinar

Saturday, April 6th, 2013

Aleksandra Hristov, vlasnica i direktorka konsultantske kuće za strateške komunikacije održala je predavanje o kriznim komunikacijama u Centru za razvoj karijere,  zajedno sa Drustvom  za odnose s javnošću Srbije.

Pored 40 prisutnih slušalaca webinar je pratilo 360 posetilaca. Neke od komentara na tvitu mozete pogledati na http://www.tvitni.me/tviter_pretraga_hash.php?hash=CCDseminar

Ovo predavanje, pregled je osnovnih pojmova o krizama i kriznim komunikacijama.

Na seminaru je odgovoreno na pitanja.

Šta su krize i kako nastaju? Koliko ljudski faktor utiče na nastanak kriza?

Da li se za krize može pripremiti? Koji su problemi pri utvrđivanju potencijalnih kriza?

Da li postoji metodologija za reakciju na krize?

Zbog čega je teško utvrditi činjenice kada kriza nastane?

Kako komunicirati u kriznim situacijama? Zbog čega je bitno kreirati strategiju komunikacije, negovati odnose sa medijima i negovati reputaciju?

Da li  nešto  može da se nauči iz krize, ako je „preživite“?

Hristov Consulting će u narednom periodu organizovati specijalizovani trening za top menadžment i osobe koje se bave odnosima s javnišću na temu „Krizne komunikacije“.