Archive for December, 2013

Odnosi sa medijima, pozicioniranje klijenta / Kreiranje tema relevantnih za klijenta i društvo

Tuesday, December 17th, 2013

Hristov consulting svojim klijentima pruža menadžment konsalting koji obuhvata  sve aspekte odnosa sa javnošću,  kako odnose sa medijima tako i strateško planiranje, vođenje komunikacijskih kampanja, kriznu  komunikaciju.

Na predstavljanju IHIS Nutricionizma članice IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun u medijima, Hristov consulting je, dinamikom i načinom puštanja saopštenja i najava tokom četiri meseca, obezbedio 200  objava u ciljanim medijima u kontekstu relevantnih tema a prvenstveno o pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju prehrambenih proizvoda  koji je neophodno  uskladiti sa evropskim pravilnicima u toj oblasti. Uspelo nam je da zainteresujemo medije i javnost za oblast kojom se IHIS Nutricionizam bavi kao i za temu ovogodišnjeg Savetovanja „Hrana ishrana i zdravlje“ i da na taj način promovišemo IHIS Nutricionizam i pozicioniramo ih kao relevantne i stručne za oblast deklarisanja proizvoda.

Zahvaljujući dobroj saradnji i zajedničkom angažovanju našeg klijenta IHIS Nutricionizma i tima Hristov consultinga u kreiranju strategije nastupa, određivanju ciljanih javnosti, a potom kreiranju Najava,  saopštenja, nastupa i načina organizovanja konferencije,  deklarisanje proizvoda je postala tema u ciljanim javnostima, ali i među građanima na način da će država učiniti sve kako bi se usaglasila sa evropskim standardima. Vesti su prenele televizije, agencije, dnevne novine, veliki broj onlajn izdanja i web sajtova, a dr Danica Zarić je postala relevantan sagovornik i  akter za  oblast kojom ekspertski vlada i poznaje.

Ovaj ostvareni rezultat još je jedan primer rada Hristov consultinga na strateškom pozicioniranju klijenata koji ostvaruju svoje poslovne ciljeve, a  koje uključuje i  odnose sa medijima.