Archive for February, 2014

Strategija komunikacije za IN Centar / Otvoren IN Centar u Beogradu – inovativna i jedinstvena platforma za socijаlno preduzetništvo

Wednesday, February 26th, 2014

In Centar, inovativna i  jedinstvena platforma za socijаlno preduzetništvo, koja svojim delovanjem podržava razvoj preduzetništva i društveno odgovorno poslovanje,  otvoren je  u Beogradu, u ulici Cara Lazara 5-7, Beograd.

O značaju In Centra i ciljevima govorila je Suzana Ivanović, direktorka.

„Saradnjom sa  In Centrom akteri iz različitih sektora postaju društveno odgovorni, a pojedinci ostvaruju značajnu ulogu u oblasti društvenog aktivizma. Ostvarivanjem sinergije između održivog i profitabilnog poslovanja In Centar treba da doprinese profesionalnom razvoju pojedinaca i organizacija u cilju rasta njihovog preduzetničkog potencijala i socijalnih biznisa. U prvoj godini svog rada In Centar će imati  pet usluga: Coworking (zajednički radni prostor); Virtuelnu kancelariju, Treninge i obuke danas potrebne za uspešnu karijeru;  Prostor za organizaciju događaja različitog tipa i  Inkubator za socijalne biznise“.

In Centar pruža mogućnost iznajmljivana zajedničkog radnog prostora, prostora za održavanje sastanaka i organizovanje raznih događaja (seminari, radionice, obuke…); registraciju firme ili predstavništva u Beogradu na prestižnoj adresi, kao i obuke iz preduzetništva, poslovnih znanja i veština i upravljanja projektima.

Prihodima ostvarenim prodajom komercijalnih usluga In Centra podržava se socijalno preduzetništvo, kao i projekti koji sadrže društvene, kulturne i ekološke inovacije.

In Centar u svom okviru ima i Inkubator za socijalne biznise kojim podržava pojedince i organizacije u uspešnom započinjanju sopstvenog posla i socijalnih biznisa  kroz savetodavnu, mentorsku i finansijsku podršku. Stanarima inkubatora omogućeno je umrežavanje i povezivanje sa biznis, javim i civilnim sektorom i drugim privrednim subjektima.

Na otvaranju In Centra govorio je Nils Ragnar KAMSVÅG, ambasador Kraljevine Norveške. Ambasada Kraljevine Norveške podržala je osnivanje In Centra kroz finansiranje projekta, u okviru programa „Jačanje organizacija civilnog društva u Srbiji“.

Kao već uspešni socijalni preduzetnik iz Paraćina, Marko Matić, je na otvaranju naglasio šta znači biti socijalni preduzetnik u Srbiji. On je u martu 2013. godine otvorio Centar za razvoj socijalnog preduzetništva u Paraćinu.

„Razvoj socijalnog preduzetništva veoma je bitan za našu opštinu i celu Srbiju. Od osnivanja našeg Centra se trudimo da pokrenemo linijsku proizvodnju proizvoda od stakla, tj. od nepovratne staklene ambalaže. Za sada smo uspeli da proizvedemo nekoliko serija proizvoda, koje smo poklonili u reklamne svrhe potencijalnim kupcima. U prethodnom periodu više smo se fokusirali na razvoj socijalnog preduzetništva u našoj opštini. U Paraćinu smo se povezali sa lokalnim udruženjima i zajednički nastupamo kod kompanija predstavljajući projekte koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života osetljivih grupa, razvoj socijalnog preduzetništva i pokretanje socijalnih preduzeća. Zbog toga je i osnivanje In Centra od izuzetnog značaja kao podsticaj razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji“.

In Centar je za svoje korisnike otvoren radnim danima od 8h do 20h, a subotom od 10h do 16h.

Strategija komunikacije i odnosi sa medijima / Mineco započeo realizaciju Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju antimona u Republici Srpskoj

Friday, February 21st, 2014

Započela je prva faza realizacije Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju antimona na lokalitetima Podkozara, Kordići, Podhomara na opštini Novo Goražde koji je kompanija Mineco Ltd potpisala  26. decembra 2013. godine sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske. Koncesioni period predviđen Ugovorom je 30 godina, sa ukupnim ulaganjima od 4.760.000 KM, oko 2.435.000 EUR.

Prva faza predviđena Ugovorom, podrazumeva izvođenje istražnih radova na navedenim lokalitetima. Ukoliko se potvrde očekivane rezerve rude antimona, planirana je realizacija druge dve faze predviđene Ugovorom – dodatnih istraživanja I izrada elaborata o rezervama, projektne dokumentacije, rudarskih i drugih projekata u naredne dve i po godine I početak komrecijalnog rada rudnika u naredne 3 godine.

„U narednih šest meseci bavićemo se detaljnim geološkim istraživanjima. Ako sve bude išlo po planu i prema očekivanjima, po dobijanju Potvrde o rezervama i kvalitetu antimona, pristupiće se fazi eksploatacije, koja podrazumeva i neophodne pripremne radnje – rekonstrukciju pristupnih makadamskih puteva, sanaciju postojećih rudarskih prostorija, izradu kompletne infrastrukture, nabavku i instaliranje opreme za otkopavanje i drugo. Ukupna investicija bi iznosila 4.760.000 KM, odnosno oko 2.435.000 EUR, a zaposlili bismo oko 70 ljudi. Filozofija poslovanja Mineco Grupe zasniva se na etičkom pristupu, koji podrazumeva poslovanje u skladu sa zakonima svake zemlje u kojoj smo prisutni, očuvanju životne sredine i pomoći zajednici “ izjavio je Sava Mandić, predstavnik Mineco Grupe i direktor kompanije Mineco Plus.

U skladu sa Ugovorom o koncesiji, osnovana je lokalna firma Antimon d.o.o. sa sedištem u Banja Luci, koja upravlja rudnikom. Njen vlasnik je kompanija Mineco Limited koja pripada Mineco Grupi koja se bavi trgovinom obojenim metalima i rudnim koncentratima na svetskim berzama i investiranjem, upravljanjem i razvojem rudnika olova, cinka, bakra, srebra i zlata. Od osnivanja Grupe, 2003. godine do danas, zajedno sa svojim partnerima Mineco uspešno posluje na četiri kontinenta: u Evropi (Velika Britanija, Švajcarska, Holandija, Rusija, Makedonija, Bosna, Srbija, Kipar), Aziji (Turska i Azijske zemlje bivšeg SSSR), Africi (Zambija) i severnoj Americi (Kanada).  Pored toga, planira se širenje i u južnoj Americi (u Peruu i Čileu), kao i u Australiji.

U regionu, pored rudnika antimona, Mineco je kao većinski vlasnik prisutan i u rudniku olova (ceruzita) Olovo u BiH, rudnicima olova i cinka Sase u Srebrenici, u Republici Srpskoj i Velikom Majdanu kod Ljubovije, Bosil-Metalu kod Bosilegrada i u rudniku Rudnik kod Gornjeg Milanovca u Srbiji. U ovim rudnicima Mineco zapošljava preko 1300 ljudi.

Odnosi sa medijima / Radionica – Deklarisanje prehrambenih proizvoda i suplemenata za EU i SRB tržište

Wednesday, February 19th, 2014

Usaglašavanje zakonodavstva Srbije sa zakonima i propisima EU koji se odnose na bezbednost hrane, a koje je potrebno uraditi do kraja tekuće godine, bila je  tema radionice Deklarisanje prehrambenih proizvoda i suplemenata za EU i SRB koju Ihis Nutricionizam, članica Ihis Naučno-tehnološkog parka, organizovala za proizvođače, izvoznike i uvoznike prehrambenih proizvoda i suplemenata, državne organe, istraživače i sve  koji su odgovorni za deklarisanje proizvoda.

Pored usvojenog Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju, obrađen je i Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koji tek treba da se usvoji početkom 2014. godine.

„Nakon otvaranja pregovora o pristupanju Srbije EU, početkom februara je završena prva faza eksplanatornog skrininga, analitičkog pregleda zakonodavstva za Poglavlje 12 u pregovorima Srbije i EU koje se odnosi na bezbednost hrane, fitosanitarne i veterinarske politike. Do kraja 2014. Srbija treba da primeni sve ono što Evropska komisija očekuje kad je reč o bezbednosti hrane i o svemu tome će u drugoj fazi skrininga i obavestiti komisiju. Izmena je mnogo, jer Poglavlje 12 – poglavlje Bezbednosti hrane je najobimniji deo poljoprivrednog sektora koji treba usaglasiti sa propisima EU“, kaže dr Danica Zarić, direktorka IHIS Nutricionizma, članica radne grupe za izradu pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama.

Na Radionici je  bilo reči i o novim pravilnicima i izmenama koje proizvođači, uvoznici i izvoznici prehrambenih proizvoda i suplemenata treba da, nakon usvajanja, primene na svojim deklaracijama do isteka prelaznog perioda – do marta 2015.

“Neophodno je revidiranje novog pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju koji je usvojen krajem prošle godine i njegovo potpuno usaglašavanje sa EU. U tom svetlu promena donosi se i pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama, čije se usvajanje očekuje posle izbora” dodaje dr Danica Zarić.

Dr Lea Pollak iz Zavoda za javno zdravstvo Hrvatske, na Radionici je iznela detaljan pregled zakonodavstva Republike Hrvatske i na primerima pokazala dobre i loše navedene prehrambene i zdravstvene izjave. Ona ističe da se  nakon ulaska Republike Hrvatske u EU, celokupno zakonodavstvo Hrvatske konačno moralo uskladiti s važećim propisima Europske unije.

Pre ulaska Hrvatske u EU, celokupno zakonodavstvo bilo je regulisano na nacionalnom nivou. Budući da su na snazi Uredba Komisije o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama 1924/2006 i Uredba o informisanju 1169/2011, obveza industrije je usklađivanje deklaracija i samog sastava proizvoda, te odgovarajuće  oglašavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište, s važećom regulativom. Isticanje zdravstvenih tvrdnji takođe mora biti odgovarajuće prema Uredbi 432/2012, čime bi potrošač imao dovoljno informacija i ne bi bio zavaran o stvarnom delovanju aktivnih sastojaka proizvoda na organizam“ ističe Pollak.

Predavači na Radionici, pored dr Danice Zarić, bili su Prof. dr Ivan Stanković, Farmaceutski fakultet u Beogradu, dr Lea Pollak,  Zavod za javno zdravstvo Zagreb, Branislav Raketić, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede  Republike Srbije, koji su pojasnili  regulative koje su stupile na snagu u Evropskoj Uniji (1169/2011 i 1924/2006;) i nove srpske pravilnike (Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane kao i novi Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama, koji će biti uskoro objavljen.)