Archive for June, 2014

Krizna komunikacija / Interno komuniciranje u vreme prestukturiranja preduzeća i krize

Tuesday, June 24th, 2014

Koliko je novinskih napisa osvanulo kada su, zbog privatizacije ili promene rukovodstva, nezadovoljni radnici blokirali fabriku, preduzeće, Vladu, ili kada su se žalili na nesavesno upravljanje firmom? Priznaćete mnogo. Na naslovnim stranama medija često se mogu naći takvi tekstovi, pogotovo u društvima kao što je naše, u tranziciji, bez jasnih pravila šta je socijalizam, odnosno šta sve nosi kapitalizam kao sistem.

Klijenti nam se obično jave kada su već u krizi i kada se pojave ovakvi napisi. Sa druge strane, do krize često dolazi zato što se novi menadžment nije unapred pripremio za upravljanje promenama. U radikalnim promenama u preduzeću ili delu preduzeća kao što je restrukturiranje koje je izazvano i predstavlja diskontinuitet radi uticaja na efikasnost i profitabilnost samog preduzeća, često deluje kao da se ne sprovodi osmišljeno, iako to mora biti. Onaj ko sprovodi restrukturiranje mora računati na probleme, čak i u situacijama kada se radi planski, jer je to zapravo neizvestan proces u kome komunikacija svakako ima jednu od ključnih uloga.

Tekst Aleksandre Hristov “Interno komuniciranje u vreme prestukturiranja preduzeća i krize” u celini možete pročitati na sajtu Društva Srbije za odnose  s javnišću na: http://pr.org.rs/interno-komuniciranje-u-vreme-prestukturiranja-preduzeca-krize/

Aleksandra Hristov –  Certified Management Consultant CMC,  ICMCI , diplomirana pravnica sa pravosudnim ispitom i konsultant za strateške komunikacije, predsednica Skupštine Udruzenja poslovnih konsultanata Srbije