Archive for September, 2014

Hristov consulting na treningu Dijagnostika u uslugama poslovnog savetovanja

Friday, September 12th, 2014

Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD), u saradnji sa Centrom za edukaciju Privredne komore Srbije organizovala je trodnevni trening „Dijagnostika u uslugama poslovnog savetovanja“, namenjen konsultantima sa najmanje 3 godine iskustva u odredjenoj oblasti konsaltinga, bilo da se individualno bave ovim poslom, da su vlasnici ili zaposleni u konsultanskom preduzeću.

Tokom ova tri dana, učesnici, među kojima je bio i Hristov consulting, bili su u prilici da se upoznaju sa nizom praktičnih alata i tehnika koje mogu da koriste u radu sa svojim klijentima. Trening je bio prilagođen individualnom iskustvu svakog polaznika, interaktivan i zasnovan na diskusijama, sa fokusom na praktične alate.

Trening je deo projekta „Program podrške malim i srednjim preduzećima” EBRD, koji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom privrede Srbije. Planirano je da ovaj projekat za 240 MSP obezbedi potrebne tehnike, veštine i know-how kako bi bila inovativna, privukla finansijere, stekla odgovarajuću ekspertizu i postala poslovni lideri,  povećavajući konkurentnost i produktivnost privatnog sektorau Srbiji. Pored toga, projekat za cilj ima i jačanje sposobnosti konsultanata da doprinesu rastu i unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Predavač na treningu je bila Gordana Matović, vlasnica konsultanskog preduzeća „GM Consulting“, koja je za ovaj trening izabrana javnim pozivom raspisanim od strane EBRD u Londonu, a sam trening je naručen i kreiran u centrali EBRD od strane eminentnih svetskih stručnjaka i planirano je da bude implementiran u svih 25 zemalja u kojima se nalaze kancelarije EBRD Small Business Support Tima.

Svi  polaznici su dobiti sertifikate o uspešno završenom treningu.