Archive for November, 2014

Predstavnici Harvard klubova iz regiona, Evrope i sveta u Beogradu

Friday, November 7th, 2014

Više od 50 predstavnika Harvard klubova iz podunavskog regiona i  Evrope od 07. do 09. novembra,  biće gosti Harvard kluba Srbije (Harvard Club of Serbia),  kako bi uz druženje razmotriIi  izazove sa kojima se Srbija suočava na putu evropskih integracija,  mogućnosti regionalne saradnje, kao i poslovne potencijale koje Srbija pruža.  Skup  je zajednicki projekat  Harvard klubova Srbije, Austrije i Mađarske  u okviru  Centralno – evropske inicijative. Tokom trodnevne posete Srbiji,  gosti će imati priliku da vide  znamenitosti Beograda i  se susretnu se sa uspešnim ljudima, kako iz poslovnog sveta, tako i iz vladinog i nevladinog sektora.

Harvard klub Srbije u prethodnih nekoliko godina, pored aktivnosti vezanih za promovisanje Harvard Univerziteta i interesa i ugleda Srbije u Americi, intenzivno radi na povećanju broja studenata iz Srbije na Harvard univerzitetu. Klub u saradnji sa Međunarodnim akademskim centrom (Education USA), organizuje predavanja mladima, pokušavajući da im ukaže na mogućnost studiranja, kako na osnovnim tako i na postdiplomskim studijama, kao i da novac nije preduslov za studije na Harvardu. Štaviše, Univerzitet ima jedan od najrazvijenijih sistema stipendija i velika većina studenata prima neki vid finansijske podrške. Na osnovnim studijama čak 70 odsto studenata prima finansijsku pomoć, a odluka o prijemu se donosi pre i bez bilo kakvog uvida i uticaja finansijske mogućnosti kandidata. Ako talenat, predan rad i motivacija postoje, novac se ne postavlja kao pitanje. Uprkos svemu tome, do skoro nije bilo neobično da u toku  godine na Harvard ne stigne ni jedna prijava iz Srbije za osnovne studije  i upravo je to  izazov sa kojim  Harvard klub Srbije želi da se suoči.

Za sada Harvard klub Srbije dodeljuje stipendije studentima u Srbiji, sa nadom da će u perspektivi razviti fond za mlade iz Srbije koji će se školovati na Harvardu u USA.