Archive for December, 2014

Odnosi s javnošću / Novi, multidisciplinarni pristup u pružanju pravnih usluga u oblasti privrednog prava, ljudskih prava, i u svim vrstama sudskih postupaka, posebno krivičnih i ustavnih

Saturday, December 6th, 2014

Kompanije, institucije države i lokalne samouprave, kao i pojedinci će imati mogućnost da savete u oblastima privrednog prava, ustavnog prava i ljudskih prava, kao i zaštitu u krivičnim postupcima sa elementima privrednog kriminala, dobiju od multidisciplinarnog tima stručnjaka, a po uzoru na neke od najuglednijih i najstarijih američkih i britanskih advokatskih kancelarija.

Advokati iz kancelarije SOGG uvode novi pristup i specijalizovane timove za sastavljanje obrazloženih predloga zakona usklađenih sa evropskim standardima i nacrta amandmana u postupku javne rasprave prilikom donošenja zakona ili drugih propisa, kao i u zastupanju pred evropskim sudovima i institucijama.

SOGG su osnovala četiri advokata-partnera, Milan Samardžić, Marija Oreški-Tomašević, Bogdan Gecić i Radovan Grbović, obrazovana na nekim od najuglednijih svetskih univerziteta. Advokstski tim SOGG-a uključuje diplomce sa Kembridža, Harvarda, Džordžtauna, Univerziteta u Bolonji, Evropskog univerziteta u Firenci i Univerziteta Panteon Asas. Takođe su imali prilike da steknu praktično iskustvo radeći za vodeće globalne advokatske kuće u Beču, Parizu i Briselu.