Archive for April, 2015

Reputacija / Direktorka i vlasnica Hristov consulting o kampanji protiv Saše Jankovića u dnevnom listu Danas

Wednesday, April 29th, 2015

Neuspela kampanja

AUTOR: ALEKSANDRA HRISTOV

Šta je cilj kampanje protiv Saše Jankovića, zaštitnika građana? Od početka mi to nije bilo jasno, jer je još tada bilo izvesno da će njeni kreatori da se “polome” na ovom slučaju. Neki kažu da je cilj kampanje prisilno sklanjanje zaštitnika građana, kako bi se na to mesto dovela neka adekvatna, Vladi milija figura. I da je to tačno, način vođenja kampanje, izneti “argumenti” potpuno su suludi i osuđeni na neuspeh. To se videlo od početka.

Prvo, svaka negativna kampanja protiv nekoga, koja se zasniva na blaćenju ličnosti, bez čvrstih argumenata, uvek se u demokratskom društvu vraća kao bumerang kreatorima iste. Pre ili kasnije. Tipičan primer su frakcije Demokratske stranke koje su pre gubitka vlasti medijski međusobno vodile ratove “blaćenjem ličnosti” svojih sopstvenih članova i izbore su očekivano i prirodno izgubili. Srbija ipak i zahvaljujući instituciji zaštitnika građana ima dosta elemenata demokratskog društva, pa je sa tog aspekta ideja o vođenju spinovane kampanje protiv nekoga potpuno besmislena. Neki centri moći, starog kova, verovatno smatraju da takva kampanja ima smisla, ali oni onda direktno podrivaju i demokratske institucije i civilno društvo i opasni su za bezbednost države.

Ko se bavi kampanjama zna da se negativne kampanje ne vode, jer uvek koštaju onoga ko ih kreira. Po definiciji, moja firma takva očekivanja klijenata ne prihvata kao projektni zadatak. Nikada. Naravno ovaj princip se poštuje u svetu privatnih (ne javnih) preduzeća i kompanija, jer njih ovakve greške mogu da koštaju opstanka, dok država i pojedinci u državi još uvek smatraju da to “prolazi”. Javno objavljivanje podataka ima smisla jedino kada se u etar iznose činjenice i kada postoje dokazi da neko krši zakon – zato što ne radi svoj posao u sladu sa zakonom i ovlašćenjima, zato što je učinilac krivičnog dela a slučaj je zataškan, zato što slučaj nije apsolutno zastareo itd. Ali onda to nisu negativne kampanje “blaćenja”, već su legitimni instrumenti kojima svaka iole uređena pravna država štiti svoje i interese svojih građana.

Imajući ovo u vidu, čudno je prema kome je kampanja usmerena. Prema Saši Jankoviću, zaštitniku građana, koji je nakon svih provera, na osnovu zakona, na to mesto izabran skupštinskom većinom. On je godinama po pritužbama građana ili sopstvenoj inicijativi proveravao da li je u radu organa uprave bilo propusta. On je takođe, prema svojim zakonskim ovlašćenjima, i edukativno uticao na unapređenje rada uprave i štitio ljudske slobode i prava. To znači da je interese građana godinama čestito štitio, stručno radio i tako izgradio izuzetno dobru reputaciju. Kolege iz struke sigurno znaju izraz “Tvoja reputacija ulazi na vrata pre tebe”, tako da napad na čoveka sa takvom reputacijom, osim što je izuzetno štetan za društvo i državu, za kreatore iste je sulud.

Šta je reputacija? Reputacija je zapravo kako vas doživljava vaše okruženje. Ona se ogleda u mišljenju i osećanjima o instituciji, ličnosti, kompaniji, organizaciji itd. Posledice određene reputacije odražavaju se na ljude i njihovo ponašanje tako da oni nekoga podržavaju ili ne podržavaju. Zastupanje, odanost i saradnja ključne su posledice koje izaziva pozitivna reputacija. Takva reputacija, ukoliko se poljulja, vrlo brzo može da uništi poverenje onih koji podržavaju određenu ličnost, kompaniju ili instituciju i tada nastaje kriza. Čini mi se da su kreatori kampanje protiv zaštitnika građana upravo računali na ovaj momenat. Međutim, dobra reputacija je i prava odbrana od neosnovanih napada u trenucima krize.

A kriza je svaka situacija koja preti integritetu i reputaciji i obično je inicirana od strane protivnika ili negativnom medijskom kampanjom. S druge strane, bez obzira kako kriza počinje, ona postoji samo kada su osobe, institucije, kompanije itd. načinile očigledne greške i propuste ili su nekompetentne u očima javnosti. Zaštitnik građana Saša Janković nije napravio očigledne greške i propuste u svom radu, a još manje je nekompetentan u očima javnosti. To znači da njegova reputacija nije ugrožena, već da ozbiljan problem imaju upravo oni koji su kampanju protiv njega i započeli. I zbog svega toga front za odbranu Saše Jankovića se širi i širiće se. Građani daju podršku Saši Jankoviću, OEBS je zabrinut, Potkomitet Evropskog parlamenta za ljudska prava šalje delegaciju u Srbiju, udruženja izdaju saopštenja u kojima ga podržavaju, nezavisni intelektualci potpisuju peticije za odbranu institucije zaštitnika građana i za Sašu Jankovića lično.

A oni koji su sve ovo započeli, ako uskoro ne odustanu, uvideće sav besmisao i neosnovanost ove kampanje. I ne samo to. Neuspeh i kontraproduktivnost toliko su očigledni da će oni koji podržavaju Sašu Jankovića naterati nosioce ove kampanje da o posledicama zaključe sami.

*Autorka je direktorka Hristov consultinga i međunarodno sertifikovana konsultantkinja u oblasti strateških komunikacija

Aleksandri Hristov, direktorki i vlasnici Hristov consulting, produženo važenje CMC sertifikata

Wednesday, April 15th, 2015

Posle tri godine sertifikacije, Hrvatska Udruga poslovnih savjetnika i Međunarodno veće udruženja poslovnih konsultanata (ICMCI www.icmci.org ) izdali su  resertifikat   Aleksandri Hristov, direktorki i vlasnici Hristov consulting, čime su još jednom potvrđene njene kompetencije kao međunarodnog poslovnog savetnika.

CMC  je  znak međunarodnog standarda kvaliteta za individualne poslovne konsultante koji  se  sprovodi  po metodologiji Međunarodnog saveta nacionalnih udruženja poslovnih konsultanata ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes www.icmci.org) i dodeljuje onim poslovnim konsultantima koji zadovoljavaju visoke standarde obrazovanja, iskustva, kompetentnosti i profesionalizma.

Sertifikat se izdaje s važenjem od 3 godine nakon čega se njegovo važenje produžava u postupku resertifikacije koji provodi nacionalno udruženje – član ICMCI.

Krizne komunikacije / Direktorka i vlasnica Hristov consulting o padu helikoptera u dnevnom listu Danas

Thursday, April 9th, 2015

Odlaganje je najskuplja greška u krizama

AUTOR: ALEKSANDRA HRISTOV

Istina je najbolja politika. Svaka istina koja se kaže odmah mnogo manje košta od zaštite, prikrivanja, odlaganja, optuživanja i kajanja. Šta god da se desilo u slučaju pada helikoptera i ko god da je odgovoran za to, način na koji predstavnici Vlade i vojske komuniciraju u vezi sa pogibijom sedmoro naših građana u najmanju ruku je neprimereno i u svakom slučaju štetno. Način na koji je rađeno ostavlja sumnju u motive, namere, funkcionisanje institucija itd.

Toliko je bilo reči da ova vlada ima pomoć svetskih stručnjaka za komunikacije koji spinuju javnost i dižu procente kod glasača. Čak je cela jedna struka dovedena u pitanje konstatacijom da Vlada ne vodi politiku već PR. Svi su pali na prvom času. Iz ovog primera može da se vidi ili da članovi Vlade i njihovi saradnici ne znaju svoj posao, ili da su se svi toliko zaneli da im reakcija javnosti više nije ni bitna. A reakcija javnosti uvek je bitna. Nedelovanje, ili neadekvatno reagovanje u krizama u roku od 24 sata od određenog događaja, vodi do spina koji proizvodi poniženja, prolongira problem i proizvodi nepotrebnu štetu. Upravo to se desilo Vojsci Srbije, instituciji čiji je kredibilitet ovom tragedijom direktno narušen. Naneta je šteta i politici kao struci i Srbiji kao državi.

Sve što se moglo pogrešno raditi – urađeno je: nije se odmah reklo sve, odbijalo se prihvatanje značaja situacije, optuživale su se žrtve, a odmah na početku je spekulisano prikrivanjem činjenica koje su u tom momentu bile poznate. Osnovno pravilo, nakon ovakvih događaja, nalaže da se oformi krizni tim koji prikuplja sve relevantne činjenice i svakodnevno obaveštava javnost o pomacima istrage sve do konačnih rezultata. Obično se postavi jedna osoba koja je zadužena za davanje izjava medijima i koja u datom trenutku komunicira poznatim i aktuelnim činjenicama.

Mi smo ovde imali potpuno drugi scenario. Zapravo više scenarija, koji ne samo da su javnost doveli u sumnju po pitanju toga šta je stvarno dovelo do nesreće, već su u potpunosti obesmislili tragediju do mere da neko sada zaista mora da odgovara. O tragediji su izjave davali i ministar odbrane i ministar zdravlja i ministar pravde, koji je od novinara tražio da ne izveštavaju o događaju, već da prijave lica iz države (svoje izvore) drugim državnim organima. Umesto da daje odgovore država traži od novinara da ne rade svoj posao, a od građana da ne traže odgovore. Istovremeno, niko ne kažnjava predstavnike državne uprave za curenje informacija. U krizama nema nezvaničnih informacija. Svi koji se nalaze u lancu odgovora (u ovom slučaju ministri, predstavnici vojske, bezbednosti itd.) obaveštavaju se da je nedozvoljeno neformalno komuniciranje. Štaviše, mnogi dokumenti u ovom slučaju su imali oznaku državne tajne, odnosno vojne tajne. To jednostavno znači da treba pozvati na odgovornost one koji su ih obelodanjivali.

Konačno, premijer Vučić je nakon izveštaja u kome se kaže da su piloti imali alkohol u krvi čak pokušao da poentira. On ih je ipak proglasio herojima. Tom izjavom uneo je još veću konfuziju u ceo slučaj. U krizama ne može da se poentira. Samo se pružaju informacije. U slučaju pada helikoptera predstavnici Vlade su krivili i medije i analitičare u Srbiji kao da su pitanja novinara, ili mišljenje analitičara u tragedijama kao što je ova, kuriozitet naše zemlje. Bilo gde u svetu kada se desi incident ovakve težine, svi mediji izveštavaju o tome. Na televizijama kao što su CNN, BBC itd. analitičari, stručnjaci različitih profila pružaju odgovore na mogućnosti ishoda uzroka tragedije, mogućoj odgovornosti, rezultatima istrage itd. Osporavati interes javnosti pri ovakvoj tragediji znači da ne postoji elementarno znanje o komuniciranju u kriznim situacijama. Prema Centru za upravljanje krizama novinari u slučaju tragedija postavljaju 77 pitanja od kojih su tri ključna: Šta se desilo? Šta je uzrok tome što se desilo? I šta to znači?

Ono što mora da se radi u ovakvim situacijama je sledeće: Jedno mesto mora da bude najpouzdaniji izvor informacija. Uz uvažavanje, govori se ono što se zna u datom trenutku. Sa novinarima se uvek pristojno i profesionalno razgovara. Činjenice se razdvajaju od analize. Nikada nema promocije i propagande, daju se samo činjenice. Ukoliko stručnjaci koji rade za kabinete ministara i Vladu ovo ne znaju Ili znaju, a zbog svoje pozicije ne žele ili ne smeju na to da upozore svoje šefove, onda ne treba da se čudimo kada javnost i dalje traži osim krivične i političku odgovornost.

*Autorka je međunarodno sertifikovana konsultantkinja u oblasti strateških komunikacija

Odnosi s javnošću / Dve stipendije studentima završnih godina univerziteta u Srbiji

Friday, April 3rd, 2015

Harvard klub Srbija dodeljuje dve godišnje stipendije za nastavak školovanja studentima završne godine univerziteta u Srbiji.  Članovi Harvard kluba, shodno svojim mogućnostima, izdvojili su 240.000 dinara za studente četvrte godine univerziteta, kako bi im omogućili i finansijski olakšali da se u potpunosti posvete ostvarivanju svojih akademskih i profesionalnih ciljeva.

“Harvard klub Srbije od ove godine dodeljuje stipendije studentima univerziteta u Srbiji. Cilj nam je da mlade ljude motivišemo i podržimo u njihovim akademskim i profesionalnim izazovima, kao i u daljem razvoju. Nadamo se da će ovo priznanje da ih dodatno ohrabri u ostvarivanju njihovih ciljeva, ali i da javnosti skrene pažnju na značaj kvalitetnog obrazovanja”- kaže Aleksandra Drecun, predsednica Upravnog odbora Harvard kluba. Gospodja Drecun je dodala da Harvard klub dodeljuje stipendije za studije u Srbiji, ali da planira pokretanje stipendije koja će omogućiti školovanje na prestižnom američkom Univerzitetu Harvard, po svetskim merilima najboljem fakultetu na svetu, u nadi da će se ti mladi i pametni ljudi po okončanju studija vratiti u Srbiju, kako bi znanjem doprineli napretku našeg društva.

Stipendije će biti dodeljene 8. aprila 2015. godine u 18h u prostorijama Međunarodnog akademskog Centra (Dečanska 12), a svečanoj dodeli prisustvovaće i ambasador  SAD u Republici Srbiji Njegova Ekselencija Majkl Kirbi.