Archive for July, 2015

Odnosi s javnošću / Četvrto međunarodno savetovanje Hrana, ishrana i zdravlje

Saturday, July 25th, 2015

IHIS-Nutricionizam, www.ihis-nutricionizam.rs,  organizuje Četvrto međunarodno savetovanje Hrana, ishrana i zdravlje, posvećeno zakonodavstvu prehrambenih proizvoda i suplemenata za EU i SRB tržište u Hotelu Falkensteiner, 28. oktobra 2015.

Tekuća, 2015, je godina izmena i usaglašavanja pravilnika RS Srbije i EU u oblasti prehrambene industrije i suplemenata. Brojne su nedoumice i problemi sa kojima se struka suočava u sprovođenju Pravilnika o zdravstvenim i nutritivnim izjavama. Dokle se stalo i kakvi su dalji koraci u procesu prilagođavanja pravilnika praksi? Relevantni predavači iz zemlje i inostranstva, kao i predstavnici nadležnih inspekcijskih službi, daće odgovore na sve Vaše dileme.

Teme ovogodišnjeg savetovanja:

  • Izmene u nedavno donetom Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju
  • Izmene u Pravilniku o aditivima
  • Pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjava
  • Prijavljivanje proizvoda sa zdravstvenim izjavama u bazu podataka Ministarstva zdravlja

Šta sve morate aplicirati na ambalažu Vaših proizvoda, čućete od eminentnih srpskih predavača, a šta su najčešće greške na proizvodima sa EU tržišta pri primeni EU Regulativa 1169/2011 i 1924/2006 prikazaće Vam predavači iz Evrope.

Predavači:

  • mr. Branislav Raketić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  • Prof. dr Jagoda Jorga, Medicinski fakultet Beograd
  • Nicola Conte-Salinas, The Food Lawyers Network, Nemačka
  • Katarina Kromerova MD, Public Health Authority, Slovačka
  • dr Danica Zarić – IHIS Nutricionizam

Događaj je značajan za sve privredne subjekte u delatnosti prehrambene i farmaceutske industrije, obizrom na aktuelnost tema koje prate sprovođenje novih pravilnika Ministarstva poljoprivrede i zastite zivotne sredine, kao i Ministarstva zdravlja.