Archive for March, 2016

ODNOSI SA MEDIJIMA /Hristov consulting organizovao press putovanje za makedonske novinare

Saturday, March 5th, 2016

Hristov consulting je za klijenta Mineco organizovao trodnevno press putovanje za grupu novinara iz Makedonije, sa ciljem da se makedonska javnost upozna sa uspešnim poslovanjem ove kompanije u regionu Balkana. Tom prilikom, novinari 8 makedonskih redakcija obišli su dva rudnika koji posluju u okviru Mineco Grupe – rudnik Rudnik kod Gornjeg Milanovca u Srbiji i rudnik Sase u Republici Srpskoj i razgovarali sa njihovim predstavnicima.

Press putovanje je rezultiralo pozitivnim objavama o poslovanju Mineca i njegovih rudnika u ciljanim makedonskim medijima, od čega je u prvih četiri dana nakon putovanja bilo ukupno 24 objave,  od toga: 3 objave u novinskim agencijama, 4 u dnevnoj štampi, 3 TV objave, 1 objava u nedeljniku i 13 objava na web portalima.

Novinari su obišli pogone flotacije, laboratorije, jalovišta, radionica i jama ova dva rudnika. Od rukovodstva su čuli šta je sve potrebno da bi jedan rudnik bio uspešan, o potrebi za konstantnim ulaganjem u proizvodne procese i rudničku infrastrukturu. Razgovarali su i o brizi o životnoj sredini i značaju pružanja adekvatne obuke zaposlenima i stalnog unapređenja uslova rada.