Odnosi s medijima / Mineco Limited / Novogodišnji ručak za novinare

Jedan od najvećih investitora u oblasti rudarstva i obnovljivih izvora energije u regionu, britanska kompanija Mineco Limited, članica Mineco Grupe,  organizovala je novogodišnji ručak za  predstavnike beogradskih medija.

Direktor Mineco Limited, Bojan Popović, govorio je o  rezultatima kompanije u protekloj godini, s naglaskom na investicije u rudnik Bosil-Metal.

Direktor operacija, Dominik Roberts, govorio je o rudarstvu u Srbiji i regionu i značaju stranih investicija za napredak rudarstva i rudarske struke.

Kompanija Mineco Limited zadovoljna je rezultatima postignutim u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana u 2016. godini, s obzirom na da su u potpunosti ispunjeni planovi proizvodnje u rudnicima olova i cinka u kojima posluje samostalno ili sa partnerima, kao i da su u završnoj fazi pripreme za otvaranje rudnika Bosil-Metal kod Bosilegrada i rudnika Olovo kod Olova u BiH.

Mineco je u 2016. ostvario rast i napredak u svim segmentima poslovanja, a pre svega u razvoju novih projekata. Zahvaljujući uspešnom radu postojećih aktivnih rudnika, kapaciteti Mineco Grupe su mogli da se maksimalno usmere na ostvarenje razvojnih ciljeva sistema.

Na ručku su bili prisutni i menadžeri rudnika u Srbiji u kojima je Mineco Grupa većinski vlasnik, Darko Vukobratović, direktor Contanga, i partner Mineca u  ROC Rudnik,  Petar Radović predstavnik rudnika Veliki Majdan,  Miodrag Vukajlović, direktor rudnika Bosil-Metal kod Bosilegrada, kao i Sava Mandić direktor Mineco Plus d.o.o. u Beogradu.

Comments are closed.