Mineco u IMP@CT-u, evropskom projektu za “rudarsku revoluciju

Britanska kompanija Mineco, koja u regionu Zapadnog Balkana vodi nekoliko rudnika olova i cinka,  zajedno sa partnerima počela je rad na velikom evropskom projektu “Impact” čiji je cilj da pokrene “rudarsku revoluciju” pronalaženjem najboljih metoda za iskorišćavanje manjih nalazišta metala.

„U okviru ovog projekta 10 partnerskih organizacija iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Finske baviće se pronalaženjem inovativnog načina za eksploataciju mineralnih sirovina na manjim nalazištima, čija je eksploatacija sa postojećim rešenjima neisplativa“, rekao je direktor operacija Mineca Ltd Dominic Roberts istakavši i da rešenja do kojih se dođe istraživanjima treba da dovedu do modela koji bi mogli da budu primenjeni i održivi širom Evrope.

Projekat „Impakt“ dobio je iz Programa EU  za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“  podsticaj od sedam miliona evra, kako bi razvio ciljane, tehnološke inovacije u dizajnu rudarske opreme, kao i u planiranju u oblasti rudarstva. Članovi tima izjavili su da će inovacije ne samo smanjiti potrebu za studijama izvodljivosti, već će i poboljšati kvalitet izvađenog materijala, infrastrukturu, korišćenje zemljišta, potrošnju resursa i stvaranje otpada.

Prvi test rudnik biće rudnik Geomet u opštini Olovo u BiH, u vlasništvu Mineca. Tu će biti sprovedeno istraživanje u koje su uključeni stručnjaci iz oblasti geoetike i socijalne i ekološke održivosti kako bi se razmotrili načini na koje se tehnologija može primjenjivati u budućnosti.

U okviru projekta, u Olovu i Sarajevu će sredinom maja biti organizovana konferencija i radionica.

Koordinator projekta IMP@CT: Integrisano modularno postrojenje i pokretna oprema i alati za selektivno rudarstvo sa malim uticajem u oblasti visokokvalitetnih naslaga u malim količinama (Integrated Modular Plantand Containerised Toolsfor Selective, Low-impact Mining of Small High-grade Deposits) je Univerzitet u Ekseteru, a planirano je da bude završen do 31. maja 2020.

Comments are closed.