Archive for December, 2017

Zahvalnica Inspektorata za rad Aleksandri Hristov

Friday, December 29th, 2017

Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije dodelio je zahvalnice pojedinim inspektorima, kao i drugim pojedincima zaslužnim za uspešan rad Inspektorata od jula  2017. godini. Zahvalnice su dodeljene prilikom predstavljanja analize rezultata u 2017. godini i planova za naredni period, čemu su prisustvovali načelnici svih odeljenja i šefovi odseka Inspektorata za rad iz cele Srbije.

Za postizanje natrposečnih rezultata u realizaciji poslova u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu posebno su pohvaljeni Ljiljana Stojšić, načelnica Odeljena inspekcije rada Novi Sad, Todor Lazić i Miodrag Okiljević, koordinatori za analizu i unapređenje inspekcijskog nadzora.

Među zaslužnim pojedincima, koji su uspešno sarađivali i dali doprinos jačanju ukupnih kapaciteta Inspektorata za rad, našla se Aleksandra Hristov.

“Izuzetna mi je čast što je direktor Inspektorata Stevan Đurović sa svojim saradnicima, prepoznao znanje i trud koji sam kao posebna savetnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz oblasti strateških komunikacija, uložila radeći sa ovom institucijom. Postignuti rezultati, pogotovo u saradnji sa medijima i načinu predstavljanja Inspektorata u javnosti, mogli su se dostići samo zajedničkim radom, u saradnji sa ljudima koji su otvoreni za sugestije i spremni da novousvojena znanja i veštine prepoznaju i počnu da primenjuju u praksi“, rekla je Aleksandra Hristov.

Pored Aleksandre Hristov priznanje su dobili Danijela Lončar, načelnica Južnobanatskog upravnog okruga, Jovan Protić iz Međunarodne organizacije rada, Dragana Ilić i Milan Stefanović iz NALED-a, Mirjana Majstorović iz Saveta Evrope i Tatjana Jokanović, pomoćnica poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Direktoru Rudnika i flotacije “Rudnik” Acu Iliću dodeljena nagrada Privredne komore Srbije

Monday, December 18th, 2017

Generalnom direktoru Rudnika i flotacije Rudnik iz Gornjeg Milanovca Acu Iliću , dodeljena je nagrada Privredne komore Srbije (PKS) za doprinos ostvarenim rezultatima u privređivanju i unapređenje menadžmenta u 2017. godini.

Nagrade Privredne komore Srbije za 2017. dodeljene su na svečanoj sednici Skupštine PKS, kompanijama i pojedincima koji su radom, angažovanjem i rezultatima pružili veliki doprinos razvoju srpske privrede. Dodeljeno je 41 priznanje u četiri kategorije – 11 jubilarnih nagrada, 16 privrednim društvima, 13 pojedincima i Nagrada za doprinos informisanju javnosti o poslovanju privrede i Komore