Archive for January, 2018

Britanska kompanija Mineco Limited / 2017. godina najuspešnija u dosadašnjem pšoslovanju

Friday, January 19th, 2018

Britanska kompanija Mineco Limited, jedan od najvećih investitora u rudarstvu u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, izuzetno je zadovoljna rezultatima u 2017. godini, koju menadžment kompanije ocenjuje kao najuspešniju godinu u dosadašnjem poslovanju.

Planovi proizvodnje za 2017. godinu su u potpunosti ispunjeni u rudnicima olova i cinka u kojima Mineco posluje samostalno ili sa partnerima u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana. Uz ispunjenje planova proizvodnje, dobre rezultate doneli su i istražni radovi, u koje su investirana značajna sredstva. Istovremeno, nastavljeno je angažovanje na razvojnim projektima, pa Mineco očekuje da i u tekućoj, 2018. godini, ostvari uspeh i nastavi rast.

Investicije Mineca u 2017. godini premašile su 20 miliona dolara, od kojih je oko sedam miliona investirano u projekte u Srbiji. U aktivnim rudnicima Mineca u Srbiji – Rudniku i flotaciji Rudnik kod Gornjeg Milanovca uloženo je 4 miliona dolara, prvenstveno u istražne radove, dok je u Rudnik Veliki Majdan kod Ljubovije investirano 1,5 miliona dolara. Ovi rudnici su, sa druge strane, postigli odlične rezultate, dok su istražni radovi pokazali da se može računati na stabilnu proizvodnju i u narednim godinama.

Mineco ove godine ima priliku i da izrazi izuzetno zadovoljstvo i ponos zbog priznanja Evropske agencije za bezbednost na radu koju je ponelo preduzeće Rudnik i flotacija Rudnik, kao jedino preduzeće iz Republike Srbije koje je dobilo ovu prestižnu nagradu. Rudnik je i jedina kompanija sa prostora bivše SFRJ koja je ostvarila ovakav rezultat.

Mineco je u 2017. godini sa više partnera počeo i realizaciju naučno-tehnološkog programa u okviru Horizont 2020 aktivnosti Evropske komisije, čiji je glavni cilj povezivanje nauke i privrede. Mineco, kao deo konzorcijuma zajedno sa Univerzitetom iz Eksetera, radi na projektu Imp@ct na pronalaženju tehnološki i investiciono najboljih rešenja za manja nalazišta mineralnih resursa širom Evrope. Za Mineco, ali i za celokupan pravac razvoja evropskog rudarstva, ovaj projekat ima izuzetan značaj, pa će Mineco i u naredne dve godine, do kraja projekta, biti posvećen postizanju primenjivih metoda.

U uverenju da će 2018. godina biti još jedna u nizu sa dobrim poslovnim rezultatima, Mineco planira da zadrži status grupe kao jednog od najznačajnijih direktnih investitora u rudarstvo regiona Zapadnog Balkana iz privatnog sektora. Interesovanje stranih investitora za razvoj rudarskih projekata u regionu su u porastu i taj trend se nastavlja.

Mineco je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, metalurgija, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Mineco se bavi ulaganjem i razvijanjem rudnika olova, cinka, bakra u zemljama Jugoistočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza, kao i u Kanadi i Turskoj gde se Grupa pojavljuje kao jedan od vlasnika. U Ruskoj Federaciji, Mineco Grupa je najveći proizvođač olova. Zahvaljujući širokoj mreži partnera, Mineco Grupa posluje globalno: u Evropi, Aziji, Južnoj i Severnoj Americi povezujući rudnike i topionice metala od Perua do Kine.

U Evropi Mineco sa partnerima zapošljava oko 2 000 ljudi, od kojih oko 1 500 radi u regionu.