Archive for October, 2018

Hristov consulting na Sajmu knjiga – Kako komunicirati u kriznim situacijama

Wednesday, October 24th, 2018

U petak, 26. oktobra, od 12.00h do 14.00 h na štandu Svet marketinga (Hali 2b u prizemlju) na Sajmu obrazovanja, u okviru Sajma knjiga, Alaksandra Hristov, vlasnica i direktorka Hristov consultinga, sertifikovane konsultantske kuće za strategije komunikacije i edukacije u toj oblasti, razgovaraće sa zainteresovanim predstavnicima kompanija i organizacija o komunikaciji u kriznim situacijama.

Direktorka Hristov consultinga će u ova dva sata sagovornicima pružiti osnovne informacije o komuniciranju prema zainteresovanim stranama u kriznim situacijama i pojasniti koliko je pravilna komunikacija, kako sa medijima, tako i sa drugim stejkholderima, izuzetno važna za rešavanje krize.

Na koji način menadžment kompanija i organizacija u krizi treba da reaguje, kako se prepoznaju prvi znaci krize i koliko je nepravovremeno i neadekvatno reagovanje opasno po poslovanje i reputaciju i najčešće dovodi do potpunog ugrožavanja funkcionisanja, biće neka od pitanja na koja će Hristov consulting ponuditi odgovore.

Aleksandra će, takođe, sa svojim saradnicima odgovoriti i na konkretna pitanja zainteresovanih kompanija, kao ekspert sa više od dve decenije iskustva u oblasti strateških komunikacija i kriznog PR-u.

Na štandu Sveta marketinga na 49. Sajmu obrazovanja, prateće manifestacije Sajma knjiga, predstavlja se izdanje „Svedočanstva… o jednom vremenu“, za koji je 88 autora i autorki, među kojima i Aleksandra Hristov,  pisalo o svetu marketinga nekada i sada.

Javnobeležnička komora na Generalnoj skupštini Međunarodne unije notara

Tuesday, October 2nd, 2018

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić prisustvuje dvodnevnom zasedanju Generalne skupštine Međunarodne unije notara (UINL) u Buenos Airesu, na kojoj je klјučna tema „Odnos notarijata i lјudi iz ranjivih grupa stanovništva“.

O ovoj temi na Generalnoj skupštini, razgovaraju i razmenjuju iskustva predstavnici javnih beležnika iz 87 zemalјa, čije su notarske komore članice UINL-a.

Očekuje se da će Međunarodna unija notara potvrditi svoju poziciju međunarodnog tela koje je sposobno da efikasno sarađuje sa institucijama i vlastima u svim zemlјama u zaštiti osnovnih prava. „Notari iz celog sveta su spremni za izazove sa kojima se suočavaju na institucionalnom nivou i u svakodnevnoj praksi“, ocenjeno je na Generalnoj skupštini.

Notari iz celog sveta u Buenos Airesu će posebno razmatrati ulogu javnih beležnika u zaštiti starih osoba, kao i o izazovima notarijata u vezi sa jednakošću u pristupu pravdi.