Javnobeležnička komora na Generalnoj skupštini Međunarodne unije notara

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić prisustvuje dvodnevnom zasedanju Generalne skupštine Međunarodne unije notara (UINL) u Buenos Airesu, na kojoj je klјučna tema „Odnos notarijata i lјudi iz ranjivih grupa stanovništva“.

O ovoj temi na Generalnoj skupštini, razgovaraju i razmenjuju iskustva predstavnici javnih beležnika iz 87 zemalјa, čije su notarske komore članice UINL-a.

Očekuje se da će Međunarodna unija notara potvrditi svoju poziciju međunarodnog tela koje je sposobno da efikasno sarađuje sa institucijama i vlastima u svim zemlјama u zaštiti osnovnih prava. „Notari iz celog sveta su spremni za izazove sa kojima se suočavaju na institucionalnom nivou i u svakodnevnoj praksi“, ocenjeno je na Generalnoj skupštini.

Notari iz celog sveta u Buenos Airesu će posebno razmatrati ulogu javnih beležnika u zaštiti starih osoba, kao i o izazovima notarijata u vezi sa jednakošću u pristupu pravdi.

Comments are closed.