Archive for April, 2021

Predstavnici Mineca na sastanku sa ministarkom Mihajlović o potencijalnim i aktuelnim projektima u rudarstvu

Thursday, April 22nd, 2021

Predstavnici kompanije Mineco Mark Brajant i Bojan Popović ragovarali su sa ministarkom rudarstva i energetike Zoranom Mihajlović o aktuelnim i potencijalnim projektima koje Mineco realizuje u Srbiji preko svojih firmi za geološka istraživanja.

Srbija usvojila četiri nova zakona u oblasti rudarstva i energetike, kao osnovu za nove investicije i povoljno poslovno okruženje u energetskom i rudarskom sektoru.

Predstavnici Mineca su na sastanku istakli da podržavaju donošenje novih zakona koji će investicije učiniti sigurnijim.

Prema rečima ministarke, rudarstvo u Srbiji ima mnogo potencijala za investiranje i dalji razvoj, pri čemu se kroz novi strateški okvir unapređuju poslovna klime, ali i sigurnost i predvidljivost za investitore.