Archive for August, 2023

Aleksandra Hristov za Novi magazin:DOBRI POSLOVNI KONSULTANTI DELE ISTA TEMELJNA ZNANJA

Sunday, August 27th, 2023

U najnovijem broju Novog magazina https://www.novimagazin.rs/pročitajte tekst Aleksandre Hristov: DOBRI POSLOVNI KONSULTANTI DELE ISTA TEMELJNA ZNANJA

U krizama, tokom reformi, kao i tokom naglog rasta privrede ili nekog sektora, upravljačima su potrebni saveti, kao i nova znanja, kako bi ostvarili svoje ciljeve. Poslovnim konsultantima je posao da daju savete, prenose znanja, prepoznaju srž problema i nude odgovarajuća rešenja, u najboljem interesu svojih klijenata.

Prvo pitanje koje poslovni konsultant postavi kada počne da sarađuje sa određenim klijentom je: „Šta su vaši poslovni ili organizacioni ciljevi i kako mogu da vam pomognem?“

Ceo tekst možete pročitati na sledećem linku:

https://novimagazin.rs/iz-nedeljnika-nm/302997-dobri-poslovni-konsultanti-dele-ista-temeljna-znanja

DOBRI POSLOVNI KONSULTANTI DELE ISTA TEMELJNA ZNANJA

Prvo pitanje koje poslovni konsultant postavi kada počne da sarađuje sa određenim klijentom je: „Šta su vaši poslovni ili organizacioni ciljevi i kako mogu da vam pomognem?“

U krizama, tokom reformi, kao i tokom naglog rasta privrede ili nekog sektora, upravljačima su potrebni saveti, kao i nova znanja, kako bi ostvarili svoje ciljeve. Poslovnim konsultantima je posao da daju savete, prenose znanja, prepoznaju srž problema i nude odgovarajuća rešenja, u najboljem interesu svojih klijenata.

SEKTORSKE EKSPERTIZE

Svaki poslovni konsultant ima neku specifičnu, sektorsku ekspertizu. Svi dobri poslovni konsultanti, međutim, dele jedinstvena temeljna znanja. Oni spajaju analitičke i međuljudske kompetencije sa velikom bazom znanja. Zahvaljujući tome, menadžment konsultanti mogu da odgovore na najzahtevnije probleme u vezi sa poslovanjem preduzeća ili javnog sektora.

Prvo pitanje koje poslovni konsultant postavi, kada počne da sarađuje sa određenim klijentom, je: „šta su vaši poslovni, ili organizacioni ciljevi i kako mogu da vam pomognem“?

Tokom početnog rada sa klijentom, kada se pravi analiza, sam klijent najčešće dolazi do saznanja šta mu je zapravo potrebno. To je obično nešto različito od onoga što je na početku mislio.

Ukoliko konsultant proceni da, nakon analize koju uradi, određeni problem ili izazov može da reši neko drugi, dužan je da to klijentu saopšti i eventualno mu preporuči najboljeg stručnjaka kojeg poznaje u datoj oblasti.

Nakon analize, koristeći različite alate, konsultant predlaže najbolje rešenja za izazove koje klijent ima, tako da oni zapravo zajedno postižu ciljeve koje su definisali. A klijent je uvek taj koji donosi odluku kojim od predloženih puteva želi da ide.

Takođe, poslovni konsultant može učestvovati i u implementaciji samog projekta. U svakoj fazi konsultantskog procesa mogu da se koriste različite tehnike i alati kao što su upitnici, intervjui, radionice, sastanci, treninzi, itd. prilagođeni upravo potrebama određenog klijenta

Takve pojedince i kompanije u članstvo prima i okuplja Udruženje poslovnih konsultanata Srbije (UPKS), koje je od 2019. godine član Međunarodnog veća poslovnih konsultanata (ICMCI – International Council of Management Consulting Institutes). UPKS je jedina organizacija koja ima ovlašćenje da, po međunarodnim standardima, poslovnim konsultantima izdaje CMC sertifikat u Republici Srbiji. CMC je oznaka koju imaju samo oni koji su prošli proces sertifikacije u skladu sa međunarodnim standardima ove profesije.

Udruženje UPKS je nevladina organizacija čiji se članovi profesionalno bave poslovnim konsaltingom. Udruženje je osnovano 2009. godine kao odgovor na sve veću potrebu privrede u Srbiji za kvalitetnim poslovnim konsaltingom za upravljanje u cilju omogućavanja firmama da lakše pronađu i bolje iskoriste usluge konsultanata i tako unaprede svoje poslovanje. Članovi UPKS-a rade za firme, organizacije, institucije, države, na projektima i isključivo su iz privatnog sektora, zbog neutralnosti pristupa koje je propisano Etičkim kodeksom.

SERTIFIKAT

Prema programu UPKS svaki poslovni konsultant, član Udruženja koji želi da ponese CMC sertifikat, mora da prođe obuku, da napiše studiju o radu sa klijentom, uz mentorsku podršku koju pruža drugi CMC konsultant, kao i da odbrani rad pred tročlanom komisijom. Obuka obuhvata predmete: strateški menadžment, upravljanje promenama, konsultantski proces i etika. U samom radu, kao i na obuci kandidati moraju da demonstriraju znanje i kompetencije o poznavanju rada sa klijentom. U narednom periodu Udruženje planira da razvije i treninge za sve koji žele da se upoznaju sa konsultantskim procesom, bez obzira na to da li se u ovom trenutku bave poslovnim konsaltingom, ili ne.

Međunarodno veće poslovnih konsultanata (ICMCI), osnovano je 1987. godine i okuplja nacionalne institute poslovnih konsultanata iz oko 50 zemalja sveta, sa ciljem unapređenja profesionalnih standarda i kriterijuma koji važe za sve poslovne konsultante u celom svetu.

Vizija organizacije je da postane lider u razvoju menadžment konsaltinga kao globalne profesije koja pokreće društveni i ekonomski razvoj. Misija organizacije je kreiranje prepoznatljivosti i uticaja profesije i njenih praktičara na globalnom nivou.

Veće ICMCI stimuliše i podržava nacionalne institute u nastajanju i doprinosi njihovom razvoju i saradnji. Ta aktivnost je značajno doprinela ubrzanju usvajanja CMC pravila i smernica kao vrhunskog profesionalnog standarda za posao menadžment konsultanta širom sveta. Stoga je CMC sertifikat vremenom postao jedini međunarodno priznati brend za individualne poslovne savetnike.

CMC sertifikat se dodeljuje samo onim menadžment konsultantima koji zadovoljavaju najviše kriterijume kompetentnosti i profesionalizma u savetovanju menadžmenta klijenata, a pritom su dosledno verni etičkom kodeksu profesije.

ICMCI, poznat i kao CMC-Global, ima specijalni konsultativni status kao nevladina organizacija pri Ujedinjenim nacijama. Menadžment konsultanti igraju moćnu ulogu u poslovanju i vladama širom sveta, utičući na važne odluke i investicije. Klijenti imaju sve veća očekivanja od njih, namećući stroge zahteve za inovativnost, efikasnost i etičko ponašanje, i zahtevajući konkretne dokaze o prednostima poslovnih savetnika.

SAMOREGULACIJA

Kao deo svoje uloge samoregulatornog tela profesije menadžment konsaltinga, ICMCI je preuzeo vođstvo u pokretanju kreiranja standarda ISO 20700:2017. Ova inicijativa je proizašla iz njenih vrednosti za promovisanje inovacija, diferencijacije, etičkog ponašanja, izvrsnosti usluge i kontinuiranog poboljšanja, sa fokusom na klijenta, kako bi se poboljšala transparentnost i razumevanje između klijenata i pružalaca usluga savetovanja za upravljanje.

Svako poznaje najbolje svoj posao. Tako i klijenti najbolje poznaju oblast u kojoj posluju ili deluju. Ali, nezavistan i neutralan poslovni konsultant koji je direktan, iskren i otvoren, koji poseduje sve gorepomenute osobine i ima interes da klijent ostvari svoje ciljeve, od neprocenjivog je značaja za vaše poslovanje, ili organizaciju, jer nema „drugi interes“, osim da reši izazov pred kojim ste se našli.

Naravno, poslovni konsultant uvek mora da se pridržava etičkog kodeksa i u pristupu, prema klijentima, prema kolegama i društvu u celini.

Aleksandra Hristov je pravnica sa pravosudnim ispitom i međunarodno sertifikovana poslovna konsultantkinja (CMC). Uspešno je završila obuku za trenera po standardima ICMCI, kao i ISO 20700 za menadžment konsalting. Završila je Program za više menadžere u Vladi na Harvard univerzitetu u Bostonu, USA.

U Udruženju poslovnih konsultanata Srbije je od osnivanja 2009. godine. U oblasti komunikacija je više od 30 godina. Aleksandra je 12 godina radila kao novinarka i urednica u nezavisnih medijima tokom devedesetih. Nakon formiranja Vlade Zorana Đinđića, bila je na mestu šefice kabineta ministra prosvete i sporta i direktorke Centra za strateške komunikacije Vlade. Od 2003. savetuje top menadžment vodećih firmi, organizacija, Vlade, institucija i projekata o načinu kreiranja i sprovođenja organizacionih, poslovnih i projektnih ciljeva. Od 2007. godine vlasnica je i direktorka konsultantske kuće za strateške komunikacije „Hristov consulting“ d.o.o koja u svom portfoliju ima EU, USAID projekte, EBRD BAS i institucije i kompanije iz zemlje i regiona. „Hristov consulting“ je jedina konsultantska kuća u Srbiji sertifikovana za strategije, komunikacije i edukacije u toj oblasti. Bila je savetnica za komunikacije i krizni PR institucijama, ministarstvima, projektima i kompanijama kao što su Centar za istraživanje javnih politika, Forum mladih sa invaliditetom, IN Centar, Siemens, Mineco, SAT-TRAKT, Milenijum osiguranje, British Airways, OMV, Nuklearni objekti Srbije, Javnobeležnička komora Srbije, IK Eduka, Anitex, Job d.o.o., Multipartner sistem, Metinvest SMC.

Trener je u oblasti strategije komunikacija, upravljanje promenama, javni poslovi i lobiranje, stakeholderi. Uspešno je završila obuku za lobiranje i medijaciju u Republici Srbiji. Nedavno je imenovana za člana borda ICMCI.

Stadion TSC Arena dobio zeleno svetlo UEFA za odigravanje mečeva grupne faze Lige Evrope

Friday, August 25th, 2023

Delegacija UEFA  posetila je stadion TSC Arena i utvrdila da postoje uslovi da se utakmice grupne faze Lige Evrope igraju u Bačkoj Topoli.

TSC će biti domaćin, i na svom terenu će ugostiti one ekipe koje budu izvučene u Žrebu za grupnu fazu ovogodišnje Lige Evrope 1. septembra, uz ispunjenje standardnih uslova i kriterijuma koji se odnose na infrastrukturu, a koje je klub planirao da izvede.

U TSC-u izražavaju zahvalnost direktoru Nacionalnih asocijacija UEFA Zoranu Lakoviću, drugima koji su se  zalagali da se klub pozicionira na mapi UEFA za ovo prestižno takmičenje, kao i Fudbalskom savezu Srbije.

Aleksandra Hristov izabrana za članicu Borda direktora Međunarodnog veća poslovnih konsultanata

Thursday, August 10th, 2023

  • Veliko priznanje za Udruženje poslovnih konsultanata Srbije

Odlukom Borda direktora Međunarodnog veća poslovnih konsultanata (ICMCI https://www.cmc-global.org/content/board-members) sa sedištem u Cirihu, Aleksandra Hristov predsednica Upravnog odbora Udruženja poslovnih konsultanata Srbije (UPKS https://upks.org.rs/), jednoglasno je imenovana za članicu Borda direktora ove organizacije koja okuplja najistaknutija udruženja poslovnih konsultanata širom sveta.

„Veliko je priznanje za Srbiju, članove našeg Udruženja i za mene lično, što sam postala članica Borda direktora jedne prestižne  međunarodne organizacije poput ICMCI. Moja zaduženja će biti strategija komunikacije i marketinga i javno zagovaranje. Zahvaljujući imenovanju biću u prilici da omogućim većem broju naših članova da postanu prisutniji na međunarodnoj sceni, preko ove organizacije koja okuplja udruženja poslovnih konsultanata iz oko 50 zemalja sveta, sa ciljem podizanja standarda i kriterijuma profesije poslovnog konsultanta. Kao i radu u Srbiji i sa nove pozicije u ICMCI uvek ću insistirati da se poslovi konsaltinga obavljaju po najvišim etičkim standardima i profesionalnim integritetom“, kaže Hristov.

Aleksandra Hristov je pravnica sa pravosudnim ispitom i međunarodno sertifikovani poslovna konsultantkinja (CMC). Uspešno je završila obuku za trenera po standardima ICMCI, kao i ISO 20700 za menadžment konsalting. Završila je Program za više menadžere u Vladi na Harvard univerzitetu u Bostonu, USA.

U Udruženju poslovnih konsultanata Srbije je od osnivanja 2009. godine.

U oblasti komunikacija je više od 30 godina. Aleksandra je 12 godina radila kao novinarka i urednica u nezavisnih medijima tokom devedesetih. Nakon formiranja Vlade Zorana Đinđića, bila je na mestu šefice kabineta ministra prosvete i sporta i direktorke Centra za strateške komunikacije Vlade.

Od 2003. savetuje top menadžment vodećih firmi, organizacija, Vlade, institucija i projekata o načinu kreiranja i sprovođenja organizacionih, poslovnih i projektnih ciljeva. Od  2007. godine vlasnica je i direktorka konsultantske kuće za strateške komunikacije „Hristov consulting“ d.o.o koja u svom portfoliju ima EU, USAID projekte, EBRD BAS i institucije i kompanije iz zemlje i regiona. „Hristov consulting“ je jedina konsultantska kuća u Srbiji sertifikovana za strategije, komunikacije i edukacije u toj oblasti.  Aleksandra je  bila  savetnica za komunikacije i krizni PR institucijama,  ministarstvima i kompanijama kao što su Siemens, Mineco, SAT-TRAKT, Milenijum osiguranje, UNIQA osiguranje, British Airways, OMV, Nuklearni objekti Srbije, Javnobeležnička komora Srbije, IK Eduka, Multipartner sistem, Metinvest SMC. Trener je u oblasti strategije komunikacija, upravljanje promenama, javni poslovi i lobiranje, stakeholderi. Uspešno je završila obuku za lobiranje i medijaciju u Republici Srbiji.

Međunarodno veće poslovnih konsultanata (ICMCI), inače, dodeljuje i CMC sertifikate koji su jedini međunarodno priznati brend namenjen individualnim poslovnim savetnicima. CMC se dodeljuje onim poslovnim konsultantima koji zadovoljavaju najviše kriterijume kompetencija i stručnosti u savetovanju menadžmenta kao i privrženost etičkom kodeksu profesije. Udruženje poslovnih konsultanata Srbije je prepoznato kao punopravni partner ove međunarodne organizacije u Srbiji od 2019. godine. UPKS je jedina organizacija koja ima ovlašćenje da poslovnim konsultantima izdaje CMC sertifikat u Republici Srbiji po međunarodnim standardima.

Mirjana Garapić Zakanyi novi član Izvršnog odbora Milenijum osiguranja

Tuesday, August 1st, 2023

Nadzorni odbor „Milenijum osiguranje“ a.d.o. imenovao je novog člana Izvršnog odbora, gospođu Mirjanu Garapić Zakanyi, prepoznatog finansijskog stručnjaka u oblasti finansijskog sektora. Sa istaknutom karijerom u upravljanju finansijskim institucijama, Mirjana u svoju novu ulogu donosi veliko iskustvo u strateškom upravljanju, finansijskom upravljanju kao i upravljanju rizicima.

Mirjanina stručnost se ogleda u upravljanju funkcijama podrške poslovanja na način da se postignu ambiciozni ciljevi poslovnog razvoja uz željene finansijske efekte, oprezno upravljanje rizicima i usklađenost sa sve kompleksnijim regulatornim okruženjem finansijskih institucija. Njena ekspertiza i dugogodišnje iskustvo u pokretanju poslovanja i novih inicijativa u finansijskom sektoru, bez sumnje će dati dragocen doprinos uvođenju digitalne transformacije u oblast osiguranja.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam dobila priliku da postanem deo ove ugledne regionalne kompanije i radim sa uspešnom ekipom profesionalaca u Milenijum osiguranju, kompaniji koja ima za cilj izvrsnost u poslovanju, dalji rast i osvajanje tržišta kroz vrhunsku brigu o svojim korisnicima, kao i da bude u vrhu inovativnih poslovnih tehnologija. Nadam se da će moj dolazak doprineti kvalitetu tima i radujem se izazovima i prilikama koji su pred nama. Fokusiraćemo se na uvođenje digitalnih  inovacija i promena u poslovanju, kako bi ostali u vrhu po konkurentnosti i raznovrsnosti usluga na tržištu osiguranja u Srbiji, a samim tim i pružali vrhunsku uslugu klijentima. Preda mnom je velika odgovornost, ali sam uverena da ću zajedno sa svojim saradnicima uspešno odgovoriti na izazove u godinama pred nama“, kaže Mirjana Garapić Zakanyi.

Gospođa Garapić Zakanyi je magistar Kvantitativnih finansija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Tokom karijere radila je u više banaka u Srbiji, na pozicijama člana Izvršnog odbora. Preko deset godina rukovodila je poslovanjem nemačke regionalne bankarske grupe – ProCredit u Srbiji i regionu. Nakon toga, bila je zadužena za pokretanje poslovanja prve mobilne i digitalne banke u regionu, koju je u Srbiji osnovao vodeći norveški telekomunikacioni operater Telenor. U „Milenijum osiguranje“ a.d.o. dolazi sa pozicije člana Izvršnog odbora MIRABANK AD.

Tokom svoje karijere, Mirjana je ostvarila značajna postignuća, uključujući uspešno upravljanje kreditnim rizikom u banci sa značajnim kreditnim portfoliom, implementaciju sveobuhvatnih sistema upravljanja rizicima u različitim finansijskim institucijama kao i usklađivanje poslovanja sa novim međunarodnim standardima i regulativama. Takođe, direktno je upravljala digitalnom transformacijom procesa kreditnog rizika i implementaciji kontrole bezbednosti informacija i internih kontrola u digitalnoj transformaciji ostalih bankarskih procesa.

U Milenijum osiguravajućem društvu, Mirjana će igrati vitalnu ulogu u oblikovanju dugoročne vizije kompanije, razvoju inovativnih strategija, pokretanju operativne izvrsnosti kao i usklađivanju sa nadolazećim regulatornim zahtevima kao što su solventnost II i MSFI 9 i 17. Njeno imenovanje pokazuje posvećenost kompanije obezbeđivanju snažnog liderskog tima.

Milenijum osiguranje se raduje saradnji s novom članicom Izvršnog odbora u uverenju da će zajedničkim naporima ostvariti veliki uspeh.