Archive for the ‘Dogadjanja’ Category

Fondacija Evro za znanje raspisala konkurs za studentske stipendije u 2020/21.

Friday, August 28th, 2020

Fondacija “Evro za znanje” https://www.evrozaznanje.rs/ raspisala je osmi po redu konkurs za dodelu pet studentskih stipendija u iznosu od po 100 hiljada dinara za školsku 2020/21 godinu. Stipendije se dodeljuju nepovratno i isplaćivaće se u deset jednakih rata.

Na konkurs za tri stipendije mogu da se prijave studenti svih osnovnih studija koji studiraju u Srbiji, dok će dve stipendije po želji donatora Fondacije – kompanije Mineco, jednog od najvećih investitora u Srbiji u oblasti rudarstva, biti dodeljene studentima rudarskog-inženjerstva.

Jedna stipendija će biti dodeljena studentu četvrte godine Rudarsko – geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (smer rudarsko inženjerstvo- podzemna eksploatacija), a druga studentu četvrte godine Tehničkog fakulteta u Boru, Univerzitet u Beogradu (smer rudarsko inženjerstvo- priprema mineralnih sirovina).

Uz molbu (nema posebnog obrasca) je potrebno dostaviti potvrdu o upisanoj godini (prosek ocena) i dokaze o primanjima roditelja (poslednja tri meseca), a ukoliko nisu zaposleni potvrdu sa berze rada. Takođe, kandidati mogu dostaviti i posebna priznanja i nagrade sa takmičenja ukoliko ih imaju.

Konkurs je otvoren do 5. oktobra.

Posebna komisija će, zavisno od uspeha, materijalnog stanja i upisanih studija izabrati kandidate. Rezultati konkursa će biti poznati do kraja oktobra 2020. godine.

Fondacija Evro za znanje osnovana je u Kosjeriću kao fondacija građana koji svojim dobrovoljnim prilozima pomažu školovanje najboljih iz čitave Srbije. Miroslav Paunović, jedan od osnivača Fondacije, ističe da je ovo osma godina zaredom da Fondacija dodeljuje stipendije i podseća da je u toku i konkurs za pet učeničkih stipendija. Paunović takođe poziva sve one koji žele da pomognu školovanje mladih i uspešnih da se priključe Fondaciji.

Prijave slati isključivo poštom na adresu Fondacije: “Evro za znanje” Olge Grbić broj 5, 31260 Kosjerić.

Mineco u IMP@CT-u, evropskom projektu za “rudarsku revoluciju

Thursday, April 27th, 2017

Britanska kompanija Mineco, koja u regionu Zapadnog Balkana vodi nekoliko rudnika olova i cinka,  zajedno sa partnerima počela je rad na velikom evropskom projektu “Impact” čiji je cilj da pokrene “rudarsku revoluciju” pronalaženjem najboljih metoda za iskorišćavanje manjih nalazišta metala.

„U okviru ovog projekta 10 partnerskih organizacija iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Finske baviće se pronalaženjem inovativnog načina za eksploataciju mineralnih sirovina na manjim nalazištima, čija je eksploatacija sa postojećim rešenjima neisplativa“, rekao je direktor operacija Mineca Ltd Dominic Roberts istakavši i da rešenja do kojih se dođe istraživanjima treba da dovedu do modela koji bi mogli da budu primenjeni i održivi širom Evrope.

Projekat „Impakt“ dobio je iz Programa EU  za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“  podsticaj od sedam miliona evra, kako bi razvio ciljane, tehnološke inovacije u dizajnu rudarske opreme, kao i u planiranju u oblasti rudarstva. Članovi tima izjavili su da će inovacije ne samo smanjiti potrebu za studijama izvodljivosti, već će i poboljšati kvalitet izvađenog materijala, infrastrukturu, korišćenje zemljišta, potrošnju resursa i stvaranje otpada.

Prvi test rudnik biće rudnik Geomet u opštini Olovo u BiH, u vlasništvu Mineca. Tu će biti sprovedeno istraživanje u koje su uključeni stručnjaci iz oblasti geoetike i socijalne i ekološke održivosti kako bi se razmotrili načini na koje se tehnologija može primjenjivati u budućnosti.

U okviru projekta, u Olovu i Sarajevu će sredinom maja biti organizovana konferencija i radionica.

Koordinator projekta IMP@CT: Integrisano modularno postrojenje i pokretna oprema i alati za selektivno rudarstvo sa malim uticajem u oblasti visokokvalitetnih naslaga u malim količinama (Integrated Modular Plantand Containerised Toolsfor Selective, Low-impact Mining of Small High-grade Deposits) je Univerzitet u Ekseteru, a planirano je da bude završen do 31. maja 2020.

Hristov consulting na treningu Dijagnostika u uslugama poslovnog savetovanja

Friday, September 12th, 2014

Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD), u saradnji sa Centrom za edukaciju Privredne komore Srbije organizovala je trodnevni trening „Dijagnostika u uslugama poslovnog savetovanja“, namenjen konsultantima sa najmanje 3 godine iskustva u odredjenoj oblasti konsaltinga, bilo da se individualno bave ovim poslom, da su vlasnici ili zaposleni u konsultanskom preduzeću.

Tokom ova tri dana, učesnici, među kojima je bio i Hristov consulting, bili su u prilici da se upoznaju sa nizom praktičnih alata i tehnika koje mogu da koriste u radu sa svojim klijentima. Trening je bio prilagođen individualnom iskustvu svakog polaznika, interaktivan i zasnovan na diskusijama, sa fokusom na praktične alate.

Trening je deo projekta „Program podrške malim i srednjim preduzećima” EBRD, koji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom privrede Srbije. Planirano je da ovaj projekat za 240 MSP obezbedi potrebne tehnike, veštine i know-how kako bi bila inovativna, privukla finansijere, stekla odgovarajuću ekspertizu i postala poslovni lideri,  povećavajući konkurentnost i produktivnost privatnog sektorau Srbiji. Pored toga, projekat za cilj ima i jačanje sposobnosti konsultanata da doprinesu rastu i unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Predavač na treningu je bila Gordana Matović, vlasnica konsultanskog preduzeća „GM Consulting“, koja je za ovaj trening izabrana javnim pozivom raspisanim od strane EBRD u Londonu, a sam trening je naručen i kreiran u centrali EBRD od strane eminentnih svetskih stručnjaka i planirano je da bude implementiran u svih 25 zemalja u kojima se nalaze kancelarije EBRD Small Business Support Tima.

Svi  polaznici su dobiti sertifikate o uspešno završenom treningu.

UPKS postao član Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata

Saturday, April 21st, 2012

U petak, 20. aprila u hotelu Zira Udruženju poslovnih konsultanata Srbije dodeljen je sertifikat kojim se potvrđuje prijem u članstvo Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata ICMCI, a kasnije tog dana održana je Izborna skupština UPKS članova za tela Upravnog i Nadzornog odbora i za Skupštinu.

Postajući  51. članom ICMCI, Udruženje poslovnih konsultanata dobilo je potvrdu za posvećenost razvoju, poštovanje i unapređenje najviših međunarodno priznatih standarda u oblasti  menadžment konsaltinga, budući da je ICMCI organizacija koja okuplja najistaknutija udruženja poslovnih konsultanata širom sveta. Pored toga, ona dodeljuje CMC sertifikate koji su jedini međunarodno priznati brend namenjeni individualnim poslovnim savetnicima.

UPKS je od svog nastanka 2009. godine, pa do danas ostvario značajne rezultate u ovoj oblasti, najviše kroz sprovođenje CMC sertifikacije. Zbog insistiranja na viskom profesionalnim standardima, UPKS je prepoznato kao partner od strane ICMCI, pa će od januara 2013. godine Udruženje početi sa svojim programom sertifikacije individualnih poslovnih saradnika.

Sertifikat o prijemu u članstvo u ICMCI  predsednici Upravnog odbora UPKS, Aleksandri Vladisavljević, dodelio je Anton Florijan Barišić, podpredsednik Izvršnog komiteta Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata.

Održana radionica „Kako upravljati promenama u vremenu krize“

Tuesday, March 20th, 2012

U okviru projekta Top Class Program Centra za razvoj preduzetnika i menadžera (CEED), u utorak, 20. marta u prostorijama Privredne komore Beograda, održana je radionica na temu „Kako upravljati promenama u vremenu krize“. Obuku je održala Aleksandra Hristov, član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije i direktor kompanije za strateške komunikacije Hristov consulting.

Radionica, namenjena top menadžerima malih i srednih preduzeća, sastojala se od sedam modula: šta je upravljanje promenama, prinude koje izazivaju promene, faze u procesu promene, otpor promenama, uzroci otpora promenama, ljudi u procesu promena i liderstvo u procesu promena.

Interaktivan pristup baziran na razgovoru i debati, a na osnovu vežbi u okviru svakog od navedenog modula i ličnih primera svakog od učesnika, omogućio je prisutnima da se upoznaju sa relevantnim elementima u procesu promene, kao i načinima za uspešno upravljanje njome.

Na samom kraju, učesnicima su podeljeni evaluacioni formulari, sa ciljem daljeg  unapređenja budućih treninga. Trening je u potpunosti ispunio očekivanja učesnika, a na osnovu datih ocena, predstavlja koristan i  jasan program praktične edukacije,  sa posebnim akcentom na upotrebu praktičnih alata u oblasti upravljanja promenama.

Ova radionica treća je po redu od ukupno pet, a realizuje se u okviru druge komponente Top Class Programa, koji je namenjen vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća koji žele da unaprede svoje liderske veštine i tako doprinesu boljem poslovanju i bržem rastu svoje kompanije.

Sledeći trening „Kako komunicirati sa stakeholder-ima – ciljanim javnostima“ zakazan je za utorak, 24. april, u prostorijama Privredne komore Beograda. Predavač je Aleksandra Hristov.

www.hristovconsulting.com

Dodeljeni prvi međunarodni CMC sertifikati konsultantima u Srbiji

Tuesday, September 6th, 2011

Prvoj grupi  konsultanata iz Srbije su na redovnoj skupštini UPKS uručeni prestižni međunarodni sertifikati priznati u više od 50 zemalja širom sveta, uključujući USA, Evropu, Aziju i Australiju. Preduzeća i organizacije u Srbiji dobile su mogućnost za stručnom, nezavisnom, objektivnom pomoći  u ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva, jer Udruženje poslovnih konsultanata Srbije (UPKS) radi na profesionalnom usavršavanju svojih članova u skladu sa međunarodnim standardima.

Konsultanti koji su u  Srbiji prvi prošli sertifikaciju i zaslužili ovaj međunarodno priznati sertifikat za individualne profesionalne savetnike su Sanja Nikolin, Aleksandra Hristov, Gordana Matović, Miodrag Kostić, Andrija Gencel, Daniel Tavčioski, Miroslav Jeličić i Aleksandar Ostojić.

CMC  je  znak međunarodnog standarda kvaliteta za individualne poslovne konsultante koji  se  sprovodi  po metodologiji Međunarodnog saveta nacionalnih udruženja poslovnih konsultanata ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes www.icmci.org) i dodeljuje onim poslovnim konsultantima koji zadovoljavaju visoke standarde obrazovanja, iskustva, kompetentnosti i profesionalizma. CMC sertifikat se izdaje s važenjem od 3 godine nakon čega je njegovo važenje potrebno produžiti u postupku resertifikacije koji provodi nacionalno udruženje – član ICMCI. U Srbiji to će biti UPKS koje je u procesu pristupanja medjunarodnoj organizaciji ICMCI.

CMC u Srbiji podržan je od strane EBRD BAS-a, i GIZ-a, a u svom radu UPKS ima podršku i sarađuje sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj te drugim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

U ime Udruženja poslovnih konsultanata Srbije okupljenima se obratila Aleksandra Vladisavljević a o daljoj saradnji sa Udruženjem poslovnih konsultanata govorili su  i  Milena Vasić, pomoćnica direktora agencije i šefica Direkcije za razvoj privrednih društava i preduzetnika, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Tobias Stolz, šef projekta Access-Program za razvoj privatnog sektora u Srbiji , GIZ-a (nemačke organizacije za međunarodnu tehničku saradnju) i Bojana Vukosavljević, menadžerka programa za Srbiju, EBRD BAS. Dodeli diploma prisustvovao je i Gordan Kolak, predsednik HUPS-a (Hrvatske udruge poslovnih  savjetnika), koja je na medjunarodnom tenderu izabrana za partnera sa kojom UPKS uvodi CMC program u Srbiji.

Intervju za magazin Ekonometar Aleksandre Hristov direktorke Hristov consulting

Monday, August 1st, 2011

Direktorka Hristov consulting d.o.o. ,Aleksandra Hristov, dala je intervju novinaru magazina Ekonometar koji je objavljen pod nazivom  „Ključni saveti za bolje poslovanje”, u brojun za  Jul – Avgust 2011.

U priloženom članku Aleksandra Hristov govori o svom viđenju profesije konsultanta, o Udruženju poslovnih konsultanata Srbije (UPKS  http://www.amcserbia.rs ),  kao i o programu sprovođenja CMC sertifikacije u Srbiji koji ima za cilj  pomoć domaćim konsultantima da postanu konkurentniji na tržištu. CMC (Certified Management Consultant) je  znak međunarodnog standarda kvaliteta za individualne poslovne konsultante a sprovodi se po metodologiji Međunarodnog saveta nacionalnih udruženja poslovnih konsultanata ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes www.icmci.org). CMC se dodeljuje onim poslovnim konsultantima koji zadovoljavaju visoke standarde obrazovanja, iskustva, kompetentnosti i profesionalizma i priznat je u  50 zemalja širom sveta).

Magazin Ekonometar,  kao vodič kroz svet ekonomije i biznisa, sadrži pregled ekonomskih i privrednih dešavanja kod nas i u svetu.

Povećanje razumevanja između klijenata i konsultanata i osnaživanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća

Thursday, July 7th, 2011

Kako bi se omogućila bolja saradnja između domaćih konsultanata i njihovih klijenata, malih i srednjih preduzeća,  EBRD BAS Serbia organizovao je Okrugli sto  „Unapređenje saradnje između srpskih preduzeća i njihovih poslovnih konsultanata“, 06. jula 2011. godine u hotelu  Palace. Ovaj okrugli sto okupio je  30 predstavnika malih i srednjih preduzeća i 10 konsultanata, a rezultati koji će proizaći iz diskusije organizovane u vidu radionica,  treba da doprinesu prevazilaženju prepreka za uspešnu saradnju između klijenata (malih i srednjih preduzeća) i konsultanata koje usporavaju razvoj održivih konsultantskih usluga na tržištu Srbije.

EBRD BAS Serbia je projekat Evropske banke za obnovu i razvoj koji podržava mala i srednja preduzeća u zemljama u tranziciji kroz pružanje poslovnih saveta i usluga, kao i razvoj konsultantskog tržišta.  Iskustvo na sprovedenim projektima  pokazuje da preduzetnici u tranziciji ne mogu sve izazove rešavati sami. Uz pomoć konsultanata, njihova preduzeća dobijaju mogućnosti da postignu željene ciljeve. „Okrugli sto  i radionice su prilika da se razmene mišljenja i otvoreno razgovara o problemima i izazovima“ , rekla je  Bojana Vukosavljević, direktorka EBRD BAS za Srbiju i dodala da je osnovni cilj ovog skupa povećanje razumevanja između klijenata i konsultanata, a samim tim i kvaliteta saradnje i ostvarenih projekata. Kao i ostali BAS Projekti za razvoj trzista i ovaj je usmeren na unapređenje rada konsultanata, sa jedne strane, i osnaživanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća u implementaciji konsultantskih projekata, sa druge strane.

Na Okruglom stolu su prikazani prošlogodišnji rezultati Istraživanja o stanju konsultantske struke u Srbiji koje je sprovelo Udruženje poslovnih konsultanata Srbije, koji su između ostalog identifikovali najveće prepreke koje konsultanti imaju u radu sa klijentima.

Na okruglom stolu su pored predstavnika MSP, korisnika EBRD BAS Serbia i konsultanata, svoja iskustva u radu sa  domaćim konsultantima predstaviti Milena Vasić, pomoćnica direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, a  Konsultantska kuća „Masmi“ angažovana od strane EBRD BAS Serbia će analizirati diskusije na radionicama. Rezultati ove analize će krajem avgusta biti predstavljeni javnosti.

UNIQA osiguranje u Srbiji – Rast premije od 20,10% u prvom kvartalu 2011.

Thursday, May 19th, 2011

Na tradicionalnom druženju sa menadžmentom UNIQA osiguranja, na  radnom doručku  za urednike i novinare koji je održano 19. maja 2011. godine, u hotelu SQUARE NINE, Zoran Višnjić, predsednik Upravnog odbora i direktor  UNIQA osiguranja  govorio je  o aktuelnoj situaciji i perspektivama daljeg razvoja tržišta osiguranja i  predstavićo finalne rezultate poslovanja UNIQA grupacije u  2010. godini kao i preliminarne rezultate ove osiguravajuće kuće u  prvom  kvartalu  2011.

Posle odličnih poslovnih rezultata u 2010. godini, kada je ostvaren rast premije od 19,66% i profit od 102 miliona dinara, UNIQA osiguranje u Srbiji nastavlja da beleži rast i u prvom kvartalu 2011. godine. Prema preliminarnim rezultatima poslovanja, UNIQA osiguranje u Srbiji je u prvom kvartalu 2011. godine ostvarilo rast premije od 20,10% u odnosu na isti period prošle godine, što u dinarima iznosi  848.034.000.
UNIQA je ostvarila najveći rast u procentima među prvih pet osiguravajućih kompanija na našem tržištu u poslednje četiri poslovne godine i obezbedila tržišno učešće od 6,14% na kraju 2010. godine.

“Nastavak rasta i na početku 2011. govori o tome da su klijenti prepoznali da je UNIQA osiguranje kompanija koja je posvećena superiornom servisiranju svojih klijenata i da kvalitetnom paletom proizvoda može da zadovolji sve njihove potrebe. Do kraja ove godine nameravamo da razvijemo programe privatnog zdravstvenog osiguranja, sa fokusom na korporativne klijente. U tome će nam svakako pomoći preneta iskustva i „know-how“ stečeni u matičnoj kompaniji, s obzirom da je u Austriji UNIQA lider na polju zdravstvenog osiguranja. “ – izjavio je predsednik Upravnog odbora, gospodin Višnjić.

UNIQA group Austria takođe nastavlja sa pozitivnim trendom, jer je prema preliminarnim podacima za prvi kvartal ostvarila rast nekonsolidovane premije koncerna od 3,5% na oko 1.768 milijarde evra. UNIQA grupa je 2010. godinu završila veoma uspešno. Prema konačnim rezultatima, po prvi put je ostvaren rast fakturisane premije koncerna od preko 6,2 milijarde evra i profit od 153 miliona evra. Najznačajniji pokretač rasta bilo je međunarodno poslovanje sa porastom premije od preko 20%

Fleksibilan rad danas predstavlja normu a ne pravilo

Wednesday, April 13th, 2011

Regus je najveći svetski dobavljač rešenja u vezi sa poslovnim prostorom, uz proizvode i usluge od potpuno opremljenih kancelarija do profesionalnih sala za sastanke, poslovnih salona i najveće globalne mreže studija za video komunikaciju. Regus omogućava ljudima da rade, bez obzira da li je to od kuće, u pokretu ili iz kancelarije. Klijenti kao što su Google, GlaxoSmithKline i Nokia pridružili su se stotinama rastućih malih i srednjih kompanija koje koriste prednosti prepuštanja potreba za kancelarijskim i poslovnim prostorom kompaniji Regus, što im omogućava da se usredsrede na osnovne aktivnosti.
13. aprila je u beogradski  Regus centar posetio Garry Gürtler, Regional General Manager for Regus Central & Eastern Europe i predstavio rezultate istraživanja koje  je urađeno tokom Februara 2011. godine i u kome je Regus  ispitao preko 17 hiljada ispitanika iz 80 zemalja sveta, o njihovim pogledima na ekonomske prilike i praksu fleksibilnog rada.

Preko 800 hiljada klijenata na dnevnoj osnovi ostvaruje direktnu korist od Regusovih proizvoda i usluga na preko 1.100 lokacija u preko 500 gradova i 86 zemalja koje pojedincima i kompanijama omogućavaju da rade kako, gde i u vreme koje im najviše odgovara.
Četiri petine kompanija širom sveta omogućava fleksibilan rad svojim zaposlenima. jer im takav pristup osigurava niz značajnih pogodnosti, kao što je veća produktivnost radnika, smanjenje praznog hoda te znatno kvalitetnija ravnoteža rada i života. 60 posto kompanija na svetu veruje kako fleksibilan rad ima znatno manje troškove od kancelarijskog poslovanja. To su neki od ključnih zaključaka novog globalnog istraživanja i studije koju je Regus u Februaru ove godine napravio na uzorku od 17 hiljada ispitanika iz preko 80 zemalja.

Tri četvrtine kompanija u sklopu istraživanja koje nude fleksibilni rad tvrdi kako im osoblje zbog toga ima znatno bolju ravnotežu između rada i života, a što povoljno utiče na zadovoljstvo i motivaciju. Polovina kompanija  smatra kako takav pristup poboljšava produktivnost, a četvrtina tvrdi kako im fleksibilni rad omogućava znatno brži rast obima kompanije koji uspešno prati njen razvoj. Četvrtina kompanija u sklopu istraživanja takođe smatra kako im omogućavanje fleksibilnog rada osigurava pristup znatno širem i raznolikijem izboru talentovanih ljudi koji se inače nalaze na fizički udaljenijim lokacijama.