Archive for the ‘Odnosi s medijima’ Category

Hristov consulting o jeziku medija na Savetovanju javnih beležnika

Wednesday, December 18th, 2019

Javni beležnici Srbije održali su tokom vikenda, 14. i 15. decembra, na Kopaoniku, Četvrto godišnje savetovanje, na kome su diskutovali o ujednačavanju javnobeležničke prakse, njihovoj ulozi u poreskom postupku, kao i o izdavanjima i upotrebi elektronskih dokumenata.

U okviru savetovanja, konsultanti Hristov consulting, koji sarađuju sa Javnobeležničkom komorom od juna 2018, održali su prezentaciju o rezultatima dosadašnjeg rada, kao i o jeziku medija i upotrebi stručne pravne terminologije u medijima.

“Od kada sarađujemo sa JKS, zajednički je i u rokovima medija, odgovoreno na više od 40 novinarskih zahteva, a kreirano je i distribuirano 15 saopštenja za medije o aktivnostima JKS i javnih beležnika”, rekla je konsultantkinja Hristov consultinga Gordana Lazarević.

Ona je dodala da je Hristov consulting od novinara koji prate rad JKS dobio povratne informacije da su zadovoljni saradnjom sa JKS, da dobijaju pravovremene i precizne informacije i da ne izbegavaju ni jedno pitanje.

Novinari su, ipak, konstatovali da su odgovori ponekad bili komplikovani ili preopširni, što je bila i motivacija Hristov consultinga da se na savetovanju posveti pitanju jezika u medijima i upotrebi stručne terminologije, odnosno ograničavanju ili objašnjavanju stručnih izraza.

Govorilo se i o razlikama u jezičkom stilu u zavisnosti od vrste medija, kao i o najboljim načinima da se izbegnu sve nedoumice bilo novinara, bilo široke javnosti, koja prati medije.

Mineco Grupa zadovoljna realizacijom dugoročnih planova u Srbiji i BiH

Monday, May 20th, 2019

Međunarodna grupa kompanija Mineco Grupa, jedan od najvećih investitora u rudarstvu na Zapadnom Balkanu, uspešno ostvaruje svoje ambiciozne dugoročne i srednjoročne planove, beležeći u kontinuitetu pozitivne rezultate poslovanja, rast broja zaposlenih i realizaciju razvojnih projekata.

U protekloj godini, Mineco Grupa je nastavila da radi na unapređenju postojećih proizvodnih kapaciteta, među kojima su rudnici u Srbiji  - „Rudnik“ iznad Gornjeg Milanovca, „Veliki Majdan“ kod Ljubovije, a u Bosni i Hercegovini „Gross“ kod Srebrenice. U tim rudnicima je ulagano u unapređenje proizvodnje, zanavljanje opreme, kao i u geološka istraživanja zarad uvećanja bilansa rudnih rezervi.

Rudarski sektor obojenih metala širom sveta se suočava sa mnogim izazovima tokom 2018. usled nešto nižih prosečnih cena obojenih metala u odnosu na prethodnu godinu, ali to nije poremetilo planirana ulaganja u razvojne projekte Mineca, koja su realizovana u celosti.

U prvom novom rudniku sa podzemnom eksploatacijom u BiH nakon 30 godina, članica Mineco Grupe „Geomet“ kod Olova je otpočela iskopavanje rude ceruzitnog olova, što je bio jedan od prioritetnih ciljeva Mineca u jugoistočnoj Evropi za 2018. godinu. Trenutno su u toku radovi na izgradnji pogona za gravitacionu separaciju rude kao i pratećih objekata i nadzemne infrastrukture, a isporuke prvih tona koncentrata olova iz ovog rudnika se očekuju već tokom ovog leta.

Od velikog značaja za Mineco je i činjenica da je Rudnik „Geomet“ korišćen kao test rudnik za evropski projekat IMP@CT iz naučno-privrednog programa EU „Horizont 2020“, kojim se traži najbolje tehnološko rešenje za rudarstvo i preradu ruda iz manjih nalazišta strateški važnih metala poput olova i antimona. Uspeh ovog projekta Mineco Grupi može da omogući razvoj nekoliko manjih rudarskih projekata na području Zapadnog Balkana u narednim godinama.

Kratkoročni planovi za 2019. godinu su vezani za nastavak radova na razvoju postojećih, ali i novih proizvodnih kapaciteta. Prvi takav cilj je ostvaren već početkom godine, kada je članica Mineco Grupe, „Western Mining d.o.o.“ sa Vladom Republike Srpske potpisao Ugovor o koncesiji za eksploataciju ruda olova, cinka i bakra na lokalitetu „Čelebići“ blizu Foče. Na tom lokalitetu su nastavljena istražna bušenja, koja treba da dovedu do uvećanja bilansa rudnih rezervi i time doprinesu projektovanju budućeg rudnika.

Što se tiče srednjoročnih planova Mineca, u Srbiji je nastavljen rad na razvoju Rudnika olova, cinka i bakra „Bosil-Metal“ kod Bosilegrada, gde je 2017. godine počelo da radi pilot postrojenje za flotaciju. U narednom mesecu, očekuje se završetak studije izvodljivosti na projektu flotacijske prerade rude za potrebe komercijalne proizvodnje u tom rudniku, nakon čega će biti započeta propisana administrativna procedura. Konačni cilj je izgradnja i puštanje u rad komercijalnog rudnika „Bosil-Metal“, što podrazumeva ulaganje od dodatnih 13 do 15 miliona dolara, uz otvaranje još 200 radnih mesta.

Prema izveštaju o poslovanju, ukupna ulaganja Mineco Grupe u 2018. godini u Srbiji i Bosni i Hercegovini ponovo su premašila 20 miliona dolara. U 2019. godini će ulaganja u regionu zapadnog Balkana dostići najmanje isti iznos.

Mineco je u prethodnom periodu investirao i u obimne građevinske radove na izgradnji MHE „Medoš One” na reci Drinjači nedaleko od Zvornika, čije se puštanje u rad očekuje početkom sledeće godine.

Mineco Grupa će nastaviti da unapređuje proizvodnju u svim rudnicima, stremeći ka postavljanju najviših standarda u kontroli kvaliteta, zaštiti prirode i bezbednosti na radu.

Mineco je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, metalurgija, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Mineco se bavi ulaganjem i razvijanjem rudnika olova, cinka, bakra u zemljama Jugoistočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza, kao i u Kanadi i Turskoj gde se Grupa pojavljuje kao jedan od vlasnika. U Ruskoj Federaciji, Mineco Grupa je najveći proizvođač olova. Zahvaljujući širokoj mreži partnera, Mineco Grupa posluje globalno: u Evropi, Aziji, Južnoj i Severnoj Americi povezujući rudnike i topionice metala od Perua do Kine.

U Evropi, Mineco sa partnerima zapošljava oko 2.000 ljudi, od kojih oko 1.700 radi u regionu Zapadnog Balkana.

MINECO / Rekordna proizvodnja Rudnika Gross u 2017. i nova ulaganja u 2018.

Friday, March 16th, 2018

Rudnik olova i cinka “Gross” PJ Srebrenica zabeležio je rekordnu proizvodnju rude u 2017. godini i za 4,5 odsto premašio plan, pokazuje godišnji izveštaj o poslovanju Rudnika, u kome je planirano i značajno povećanje ulaganja za 2018.

U toku 2017. proizvedeno je 347.000 t rovne rude, što je postignuto, između ostalog, i investicionim ulaganjima u vrednosti od oko 1.743.900 EUR.

Pored redovnih aktivnosti, posebno bitan segment bio je rad na izradi istražnih hodnika i istražnih bušotina u jami i na površini, na osnovu kojih su dokazane dodatne rudne rezerve u visini godišnje proizvodnje.

U Rudniku je u prošloj godini na ležištu „Vitlovac“ otvoren i novi istražno pripremni hodnik „Iva“, koji je izuzetno značajan za budućnost Rudnika i kontinuitet proizvodnih aktivnosti na novim ležištima.

U toku 2018. godine Rudnik planira da udvostruči investiciona ulaganja, pre svega u opremu, objekte i u projektnu dokumentaciju, kao i u rudarsko-pripremne radove.

Cilj ovih ulaganja u tekućoj godini je da se ukupna proizvodnja održi na nivou od 345.000 t rovne rude, da se izradi hodnik po rudi u reviru „Vitlovac“, zatim da se pripremaju novi otkopni blokovi kako bi se obezbedio kontinuitet proizvodnje u dužem periodu.

U Rudniku Gross trenutno radi 516 ljudi, a kao i u svim prethodnim godinama, svi njihovi lični dohoci, porezi, doprinosi i beneficirani radni staž su u celini i na vreme isplaćeni. U toku 2017. zaposleno je ukupno 29 novih radnika.

Preduzeće Gross d.o.o, u većinskom vlasništvu britanske kompanije Mineco, u prethodnom periodu je ulagao u rekultivaciju flotacijskog odlagališta. Kako je to stalan proces, i u 2017. godini se radilo na rekultivaciji degradiranog zemljišta, pa je na površini od 4.000 m2 upotrebljeno 1.000 m³ zemlje, 30 m³ stajskog đubriva sa vlastite ekonomije, 300 kg veštačkog đubriva, a zasejano je 400 kg travne smeše i 100 kg trine. Plan je da se rekultivacija nastavi dok se ne rekultiviše i ozeleni obod čitavom dužinom hidro-evakuacionog kanala. Takođe je formiran zasad kupine, a urađena je i priprema plasteničkog zemljišta za sejanje povrća.

Pored Rudnika olova i cinka PJ Srebrenica u okviru preduzeća Gross d.o.o, čiji je većinski vlasnik britanska kompanija Mineco Limited, u Bosni i Hercegovini ta kompanija sprovodi istražne radove u starom rudniku antimona kod Novog Goražda, u toku 2017. pokrenuta je proizvodnja i u rudniku ceruzita kod Olova. U Čelebićima kod Foče su uspešno završeni istražni radovi i overen je elaborat o rudnim rezervama. Takođe, sa svojim partnerima Mineco upravlja rudnicima olova i cinka u Srbiji – Rudnikom kod Gornjeg Milanovca i Velikim Majdanom kod Ljubovije, a kod Bosilegrada je pokrenuta pilot proizvodnja rudnika Bosil-Metal.

https://beta.rs/ekonomija/ekonomija-region/86001-rekordna-proizvodnja-rudnika-gross-u-2017-i-nova-ulaganja-u-2018

Nemanja Đokić, stipendista kompanije MINECO, prepoznao priliku za usavršavanje

Tuesday, March 6th, 2018

https://www.danas.rs/drustvo/nemanja-djokic-zelim-da-radim-u-rudniku-to-je-buducnost/

Pod punom rudarskom opremom, sa šlemom, u zaštitnom odelu i prepoznatljivim jakim gumenim čizmama, u rudarsku jamu Rudnika kod Gornjeg Milanovca kročio je ovog februara Nemanja Đokić, jedan od najboljih studenata IV godine Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

Stipendista britanske kompanije Mineco, koja je jedan od najvećih investitora u rudarstvu u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, nije dugo čekao da iskoristi priliku što je kompanija spremna da ga ugosti i u praksi mu pokaže kako rudnik funkcioniše. Đokić je, nakon što je u novembru 2017. dobio stipendiju Mineca preko Fondacije “EVRO ZA ZNANJE”, kontaktirao beogradsko sedište kompanije Mineco, koja je treću godinu za redom odvojila sredstva za stipendiranje najboljih studenata rudarskih fakulteta u Srbiji.

“Kada sam dobio stipendiju upoznao sam se sa jednim od direktora Mineca, koji me je ohrabrio da im se javim i da obiđem rudnike u kojima posluju. Takvu priliku nikako nisam hteo da propustim, jer to je posao kojim želim da se bavim. Jako mi je važno da steknem praktična znanja i da onog časa kad završim fakultet budem potpuno spreman da pokažem šta znam, da doprinesem rudarstvu”, kaže Nemanja.

Želju da dođe u neki od rudnika u kojima radi Mineco, Nemanja je morao da uklopi sa obavezama na fakultetu, pa je sebi zacrtao da ceo semestar položi u januarskom roku, kako bi mu februar bio slobodan za praksu. Koliko je bio odlučan da u tome uspe, govori činjenica da je u januarskom ispitnom roku položio svih šest ispita VII semestra i to sa najvišim ocenama – 10.

Nemanji, koji je u prethodnim godinama studija ostvario prosek od 9,22 i tako stekao pravo na stipendiju, u Rudniku su  iskusni geolozi pokazivali kako funkcioniše svakodnevni rad, a njegovu pažnju zaokupila su i geološka istraživanja koja se konstantno sprovode  u ovom rudniku olova i cinka.

“Drago mi je i što je prvi rudnik u koji sam ušao poznat i po veoma visokim standardima bezbednosti. To je izuzetno važan segment ovog posla. Mnogi moji vršnjaci upravo zbog toga beže od rudnika, beže od bilo kog zanimanja koje ima veze sa rudnicima. Ovde, u Rudniku kod Gornjeg Milanovca svakodnevne su provere, pa ni ja, iako sam samo gost, nisam mogao da uđem u jamu bez provere, bez svakog detalja sigurnosne opreme”, objašnjava Nemanja, koji je na svojevrsnu praksu u Rudnik dolazio 10 dana.

Hodnici rudnika, kako kaže, uredni su, što je za njega bilo iznenađenje. Tek poneki rudar iz jame izlazi pomalo prašnjav, ali je taj posao danas mnogo čistiji nego što je nekada bio, kada je on gledao stare fotografije i snimke iz jama.

Nemanja dodaje da je za njega ovo bilo dragoceno iskustvo, koje može mnogo da mu pomogne na studijama, a posebno kasnije, kada završi fakultet. “Raduje me i što smo svedoci novog talasa otkrivanja rudnog bogatstva kod nas, što nam se pruža prilika da radimo u svojoj zemlji u najboljim uslovima koji su mogući u ovom poslu. Za mene su rudnici Srbije budućnost koja će svima doneti napredak”, kaže Đokić.

Za ovog odličnog studenta iz Brusa njegovi domaćini imaju samo reči hvale. “Pravo je zadovoljstvo videti mladog čoveka koji s takvom radošću dolazi u rudnik, koga sve zanima. Vidimo da upija svaku reč i iskreno se nadamo da će i Nemanja i drugi poput njega biti jednog dana u našim timovima, da će pomoći da napreduje i rudarstvo u celini”, kažu rukovodioci u Rudniku.

Glavni geolog Mineca u Srbiji i regionu Dragan Đorđević, koji je pratio Nemanju tokom boravka u Rudniku kod Gornjeg Milanovca, kaže da očekuje da ovaj student uskoro postane vrhunski stručnjak u svom polju. “Zaista je danas relativno retko da je neko tako mlad u toj meri zainteresovan za rudarstvo i da ga zanima svaka i najmanja tajna ovog zanata”,  dodaje Đorđević.

Mineco će se, sa svoje strane, potruditi da Nemanji Đokiću pruži još prilika da da skuplja primere iz prakse u drugim rudnicima u Srbiji i regionu u kojima posluje sa partnerima ili samostalno. Posle Rudnika kod Gornjeg Milanovca, Nemanji će biti pružena prilika da obiđe i Rudnik Veliki Majdan kod Ljubovije, zatim novi rudnik Bosil-metal kod Bosilegrada, a i Rudnik Gross kod Srebrenice u BIH takođe može da se nađe na njegovoj mapi, kao najveći rudnik u regionu u kome radi Mineco.

“Jedva čekam da vidim i druge rudnike, a onda, kad završim studije i da se javim za posao. Verujem da ću ispuniti kriterijume ove kompanije i da u njihovim rudnicima mogu da se uklopim i doprinesem”, kaže Nemanja Đokić.

Odnosi s javnošću / Napreduju radovi na izgradnji Fudbalske akademije u Bačkoj Topoli

Tuesday, November 21st, 2017

Radovi na centralnoj zgradi i drugim objektima Fudbalske akademije u Bačkoj Topoli napreduju prema planu, pa se očekuje da će već sledećeg leta prvi polaznici ove sportske škole moći da počnu da unapređuju svoje fudbalske veštine, saopšteno je prilikom obilaska gradilišta.

Radove na zgradi i pomoćnim terenima Akademije obišli su predsednik Opštine Bačka Topola Gabor Kišlinder, predstavnici FK TSC Bačka Topola, kluba koji je dobio donaciju Fudbalskog saveza Mađarske za izgradnju Akademije, kao i čelnici telekomunikacione kompanije SAT-TRAKT, generalnog sponzora kluba.

„Imaćemo ovde jedan veliki sportski kompleks, koji će puno značiti za čitavo društvo i napredak Bačke Topole. Ova investicija veoma je značajna za ekonomiju našeg grada i okoline, a verujemo da će biti značajna i za napredak fudbala u Vojvodini, celoj Srbiji i regionu“, rekao je Janoš Žemberi, vlasnik SAT-TRAKT-a i inicijator projekta Fudbalske akademije u Bačkoj Topoli.

Što se tiče radova na izgradnji, Žemberi je upoznao gradonačelnika da se izgradnja pomoćnih terena za akademiju privodi kraju, ta da će na proleće biti postavljena podloga od veštačke trave na tri terena, da se trenutno priprema sejanje prirodne trave, pošto je završen  sistem navodnjavanja. Takođe, uskoro će biti postavljeni i reflektori, a gotov je teren sa tartan podlogom.

Kišlinder je prilikom obilaska gradilišta rekao da je sada na lokalnoj upravi da obezbedi sistem kanala, jarkova, kanalizacione mreže, koja će biti povezana od kasarne, preko centra grada, budućeg rekreacionog centra, fudbalske akademije, poljoprivredne škole i učeničkog doma.

Gradonačelnik je naveo da je iz budžeta opštine za to obezbeđen veći deo potrebnih sredstava. Kišlinder je ujedno izrazio zadovoljstvo činjenicom da se u Bačkoj Topoli gradi više nego ikada do sada i da grad predstavlja tačku oslonca evidentnog razvoja.

U Akademiji će biti potpuno opremljena teretana, sauna, kao i soba za merenje opterećenja igrača. U Akademiji u Bačkoj Topoli moći će da bude smešteno oko 40 dece, za koju će biti obezbeđena i adekvatna ishrana.

TSC Bačka Topola je 2013. godine je proslavio 100. rođendan. Generalni sponzor udruženja je kompanija „SAT-TRAKT” DOO iz Bačke Topole. U klubu su ponikli i igrali mnogi fudbaleri, među kojima su Laslo Lerinc, Zvezdan Terzić, Zlatko Krmpotić, Nikola Žigić, Andrija Kaluđerović, Kenjveš Norbert kao i sadašnji standardni reprezentativac Srbije Dušan Tadić.

Odnosi s medijima / Rudnik Gross unapredio proizvodnju i ukupno poslovanje u 2016. godini

Thursday, March 23rd, 2017

Rudnik olova i cinka “Gross” PJ Srebrenica u 2016. godini unapredio je proizvodnju i ukupno poslovanje, proizveo rekordnu količinu rude i ostvario za oko 20 odsto veći prihod nego u prethodnoj godini.

Tokom 2016. u ovom rudniku, “Gross”  je proizveo 333.000 tona rude, a ukupan prihod iznosio je oko 22,1 miliona evra, pokazuju godišnji izveštaji.

U toku prethodne poslovne godine, politika stalnog unapređenja rada rudnika ispraćena je investicijama od oko 2,5 miliona evra, pre svega u poboljšanje kvaliteta proizvodnje, revitalizaciju jamskih objekata, sprovođenje mera bezbednost na radu, a pristupilo se i sanaciji i pripremi drugog horizonta. Takođe, radilo se na sanaciji i ugradnji novog koloseka na svim aktivnim horizontima, kao i sanaciji i izradi transportnih hodnika. Ove aktivnosti doprinele su stvaranju uslova za povećanje proizvodnje.

U 2017. godini Rudnik “Gross“  nastaviće da ulaže u unapređenje proizvodnje, te očekuje još bolje poslovne rezultate. Prema planu, u ovog godini biće uloženo oko 2,7 miliona evra, kako bi se podigla proizvodnja i prerada rude na optimalan nivo, te smanjili troškovi po toni rude, odnosno koncentrata. Planirano je ulaganje i u dalje podizanje nivoa zaštite na radu, očuvanje životne sredine.

U Rudniku “Gross”  trenutno radi 530 ljudi, a kao i u svim prethodnim godinama, svi njihovi lični dohoci, porezi, doprinosi i beneficirani radni staž su u celini i na vreme isplaćeni.

U prethodnoj godini, Rudnik “Gross”  je kao najveći privredni subjekt u regionu Srebrenice, nastavio da pruža značajnu pomoć i podršku lokalnoj zajednici. Do sada je rudnik sa preko 250.000 evra pomagao izgradnju sporskih terena i dečijih igrališta, sređivanje lokalnih puteva i drugih infrastrukturnih objekata. Rudnik takođe podržava rad sportskih klubova i udruženja, a pridružuje se i organizacijama i pojedincima u humanitarnim akcijama.

Preduzeće “Gross”  d.o.o, koje je u većinskom vlasništvu britanske kompanije Mineco, u prethodnom periodu, ulagao je velike napore u poboljšanje ekološke slike područja u kome radi.

Odnosi s medijima / Poslovni rezultati Rudnika olova i cinka Veliki Majdan u 2016.

Friday, March 17th, 2017

Rudnik olova i cinka Veliki Majdan kod Ljubovije, koji je u većinskom vlasništvu britanske kompanije Mineco, uspešno je završio 2016, osmu godinu od ponovnog pokretanja proizvodnje.

U 2016. godini u rudniku je proizvedeno oko 51.000 tona  rude, što je u potpunosti u skladu sa planom i na nivou je proizvodnje prethodnih godina. Istovremeno, rudnik je zabeležio  rast dobiti u odnosu na prethodnu godinu, zahvaljujući oporavku cena na tržištu metala. Zbog toga je došlo i do rasta rudne rente za oko 34 odsto. Rudnik Veliki Majdan je u tu svrhu Republici Srbiji za 2016. platio 47 miliona dinara. U rudniku trenutno radi oko 300 ljudi, čija se bruto plata kreće se od 1.000 do 1.500 dolara.

U ovoj godini, Rudnik planira da proizvodnju održi na istom nivou, uz ulaganje od oko pola miliona dolara u obnavljanje opreme, kao i 1,2 miliona dolara u nove istražne prostore Kram i Rebelj.

Rudnik je u prošloj godini u saradnji sa lokalnom samoupravom uradio revitalizaciju lokalnog puta čime je poboljšana infrastruktura za lokalno stanovništvo.

Rudnik Veliki Majdan ispunjava sve obaveze po pitanju zaštite životne sredine i konstantno ulaže u održavanje sistema za zaštitu prirodnih voda. Sanacijom brane jalovišta i ostalih infrastrukturnih objekta, koja je temeljno urađena pre 10 godina kada je Mineco preuzeo Rudnik, postignut je visok nivo bezbednosti. Podignut je nivo ekološke zaštite reke Drine i otklonjena opasnost po zdravlje stanovnika. Jalovište, koje je jedno od najbezbednijih u Srbiji, redovno se održava i unapređuje, kao i drugi objekti Rudnika.

Od 2009. godine, kada je u Rudniku Veliki Majdan ponovo pokrenuta proizvodnja, prerađeno je više od 400.000 tona rude, proizvedeno oko 30.000 tona koncentrata olova i više od 27.000 tona koncentrata cinka.

Ovaj rudnik izašao je iz stečaja 2006. godine, a njegovu revitalizaciju Agencija za stečaj Republike Srbije proglasila je jednom od najbolje rešenih. Rudnik, koji je bio potpuno devastiran i potopljen, nakon stečaja je preuzeo britanski Mineco sa partnerima

Odnosi s medijima / Gradi se Fudbalska akademija u Bačkoj Topoli!/

Thursday, March 2nd, 2017

Fudbalska infrastruktura u Srbiji uskoro će biti poboljšana za objekte Fudbalske akademije u Bačkoj Topoli, koja se gradi zahvaljujući donaciji Fudbalskog saveza Mađarske (FSM) u iznosu od 9,5 miliona evra.

Donacija FSM namenjena je TSC Bačka Topola za formiranje i izgradnju objekata za Fudbalsku akademiju, u kojoj će priliku da se razvijaju dobiti mnogi mladi fudbaleri, a biće održavane i obuke za trenere iz okolnih mesta. Mađarski fudbalski savez već godinama pomaže razvoj fudbala i u drugim zemljama u regionu.

Vlasnik glavnog sponzora TSC Bačka Topola, kompanije SAT-TRACKT i član Izvršnog odbora FSS Janoš Žemberi  istakao  je da će Fudbalska akademija TSC u Bačkoj Topoli biti centralno mesto za dalju popularizaciju fudbala u Bačkoj.

“Sredstva od donacije koristiće se za izgradnju centralnog terena Akademije u Bačkoj Topoli. To će biti novi stadion, kao i prateći objekti koji će ispunjavati visoke standarde i zahteve današnjeg fudbala”, rekao je Žemberi.

U Akademiji će biti potpuno opremljena teretana, sauna, kao i soba za merenje opterećenja igrača. Biće izgrađena i četiri pomoćna terena, od kojih će tri biti sa veštačkom travom, a jedan će tokom zime pokriven.

U Akademiji u Bačkoj Topoli moći će da bude smešteno oko 40 dece, za koju će biti obezbeđena i adekvatna ishrana.

Planirano je da svi radovi na objektima Fudbalske akademije u Bačkoj Topoli budu završeni u roku od dve godine. Sredstva donacije koristiće se i za pomoć oko 10-tak klubova u okruženju Bačke Topole, za poboljšanje njihove infrastrukture i rada.

Cilj TSC Bačka Topola je da realizacijom ovog projekta poboljša uslove za rad sa mladim fudbalerima, kako bi oni mogli da što više napreduju u blizini prebivališta.

U celini, Fudbalska akademija dugoročno treba da dovede do razvoja fudbalskih talenata i fudbalske infrastrukture u Vojvodini i Srbiji.

TSC Bačka Topola, kome je ova donacija pripala, 2013. godine je proslavio 100 rođendan. Generalni sponzor udruženja je kompanija „SAT-TRAKT” DOO iz Bačke Topole.

Neka od brojnih pokrivanaja:

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=312298

http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/36/fudbal/2650140/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli.html

http://www.novosti.rs/vesti/sport.294.html:652765-Madjari-grade-stadion-u-Backoj-Topoli-vredan-95-miliona-evra

http://www.alo.rs/madari-nam-poklonili-stadion-od-9-5-miliona-evra/97825

http://www.sportske.net/vest/domaci-fudbal/backa-topola-dobija-fudbalsku-akademiju-293071.html

http://sportklub.rs/Fudbal/Srbija-Super-liga/a144820-Madjari-grade-stadion-i-Akademiju-u-Backoj-Topoli.html

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1685406/Ba%C4%8Dka-Topola-dobija-Fudbalsku-akademiju-vrednu-9-5-mil-EUR-Najavljena-gradnja-centralnog-stadiona-i-4-pomo%C4%87na-terena

http://blok-vesti.com/madari-grade-stadion-u-b-topoli-vredan-95-miliona-evra/

http://www.rtv.rs/sr_ci/sport/fudbal/za-fudbalsku-akademiju-9-miliona-evra_804471.html

http://mondo.rs/a986989/Sport/Fudbal/Madjari-grade-stadion-u-Backoj-Topoli.html

http://mondo.ba/a721450/Sport/Fudbal/Madjari-grade-fudbalski-stadion-u-Backoj-Topoli.html

http://mondo.ba/a721450/Sport/Fudbal/Madjari-grade-fudbalski-stadion-u-Backoj-Topoli.html

http://zurnal.rs/fudbal/ostale-lige/45569/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli-vredan-9-5-miliona-evra

http://www.naslovi.net/2017-03-02/rtv/za-fudbalsku-akademiju-9-5-miliona-evra/19696524

http://www.naslovi.net/2017-03-02/sportske/backa-topola-dobija-fudbalsku-akademiju/19696827

http://www.naslovi.net/2017-03-02/mozzart-sport/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli-vredan-9-500-000-evra/19696869

http://www.naslovi.net/2017-03-02/sportski-zurnal/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli-vredan-9-5-miliona-evra/19696969

https://www.mozzartsport.com/vesti/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli-vredan-9-500-000-evra/160803

http://www.vesti.rs/fudbal/Za-fudbalsku-akademiju-9-5-miliona-evra.html

http://www.palo.rs/sport-fudbal/za-fudbalsku-akademiju-9-miliona-evra/2213659/

http://news.burina.net/news/za-fudbalsku-akademiju-95-miliona-evra

http://www.kurir.rs/sport/fudbal/blog-uzivo-video-bajern-razbio-salke-u-cetvrtfinalu-kupa-clanak-2709245

http://supersport365.com/fudbal/internacionalni/58655/razvija-se-infrastruktura-backa-topola-dobija-fudbalsku-akademiju.html

http://www.fonet.rs/getone.php?idv=27564758

http://www.glavnevesti.com/sport/1437423/Madjari-nam-poklonili-stadion-od-9-5-miliona-evra

http://www.vazdan.com/vijest/madari-grade-stadion-u-backoj-topoli/723076

http://maxsport.rs/2017/03/02/kakav-poklon-madjari-nam-poklonili-stadion-od-9-500-000-evra/

http://www.topvesti.info/2017/03/02/madari-grade-stadion-u-backoj-topoli/

https://www.happytv.tv/sport/fudbal/28899/fudbalska-akademija-dobija-teren-madari-grade-stadion-u-srbiji-od-95-miliona-evra

http://www.balkanmagazin.net/najnovije-vesti/cid172-155688/fudbalska-akademija-u-backoj-topili

http://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2017&mm=03&dd=02&nav_id=1235935

http://www.dnevnik.rs/sport/madjari-grade-stadion-u-b-topoli-vredan-95-miliona-evra

http://www.prelistavanje.rs/vest/prikazi/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli/2404055

http://www.najvesti.com/sport/sportske-vesti/3561062-Madjari-grade-stadion-u-Srbiji-za-95-miliona-evra.html

https://www.youtube.com/watch?v=4m3Is3Jq6e0

http://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/157335/Backa-Topola-Madjarska-gradi-stadion.html

http://www.bigportal.ba/madari-grade-stadion-u-srbiji-za-95-miliona-evra/

http://www.utisci.net/mondo-madjari-grade-fudbalski-stadion-u-srbiji/

http://sport.blic.rs/fudbal/domaci-fudbal/donacija-madjara-u-backoj-topoli-nice-stadion-za-nove-tadice-i-zigice/ph9pbn9

https://www.atastars.rs/vesti-sportovi/fudbal/163705-donacijom-fs-madjarske-gradi-se-akademija-u-backoj-topoli/

https://sport.org.rs/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli-vredan-95-miliona-evra/

https://vesti.krstarica.com/tenis/madjari-grade-stadion-u-b-topoli-vredan-9-5-miliona-evra/

http://www.reporter.rs/2017-03-02/rts/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli-57138706.html

http://34sad.com/novo-sport/madari-grade-fudbalski-stadion-u-srbiji/

http://www.time.rs/c/ba2d78dc7e/madjari-grade-stadion-u-backoj-topoli.html

http://maxsport.rs/2017/03/02/kakav-poklon-madjari-nam-poklonili-stadion-od-9-500-000-evra/

http://breaking100news.com/rs/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/backa-topola-dobija-fudbalsku-akademiju/

http://navijaci.rs/razno/madjari-grade-stadion-u-srbiji-za-95-miliona-evra/

http://www.topvesti.info/2017/03/02/madari-grade-stadion-u-backoj-topoli/

http://yuestrada.com/vesti/news/140673/madari-grade-stadion-u-backoj-topoli

http://www.najvvesti.com/srbija/1438639/Backa-Topola-Madjarska-gradi-stadion

http://navijaci.rs/razno/madjari-grade-stadion-u-srbiji-za-95-miliona-evra/

http://breaking100news.com/rs/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/backa-topola-dobija-fudbalsku-akademiju/

Odnosi s medijima / Renesansa rudarstva / Mineco LTD

Thursday, January 19th, 2017

Rudarstvo i metalurgija u Srbiji imaju sasvim lepu perspektivu. To nedvosmisleno proizlazi iz razgovora koji je Mijat Lakićević, za Novi Magazin http://www.novimagazin.rs obavio sa čelnicima britanske kompanije Mineco, Bojanom Popovićem i Dominikom Robertsom.

Da dolazi do jačanja rudarstva u Srbiji najbolje pokazuju egzaktni podaci. Prema rečima Bojana Popovića, direktora Mineco Ltd, ukupna ulaganja Mineca u Srbiji i Bosni i Hercegovini, preciznije Republici Srpskoj, gotovo se udvostručuju, tj. povećavaju se sa devet miliona dolara prošle na 16 miliona USD ove godine. Pored dva rudnika koja već ima u Srbiji (Rudnik kod Gornjeg Milanovca i Veliki Majdan kod Ljubovije) ove godine počinje probna proizvodnja u rudniku Bosil-Metal kod Bosilegrada, u koji je inače od 2010. godine kada su počeli istražni radovi do sada uloženo oko 14 miliona dolara. A u RS se već dešava baš ono što se predviđa za budućnost – oživljavaju stara rudarska nalazišta: pored rudnika Gross kod Srebrenica, koji već radi, ove godine se otvara rudnik Geomet kod Olova.

Prethodnih 100-150 godina Evropa se oslanjala na rezerve u Africi, Australiji, Kini, Južnoj Americi, Kanadi i zapostavila svoje rudarstvo; sada ona uz pomoć najsavremenije opreme ponovo procenjuje svoje mineralne rezerve.

Mineco je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, metalurgija, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Mineco se bavi ulaganjem i razvijanjem rudnika olova, cinka, bakra u zemljama Jugoistočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza, kao i u Kanadi i Turskoj gde se Grupa pojavljuje kao jedan od vlasnika. U Ruskoj Federaciji, Mineco Grupa je najveći proizvođač olova. Zahvaljujući širokoj mreži partnera, Mineco Grupa posluje globalno: u Evropi, Aziji, Južnoj i Severnoj Americi povezujući rudnike i topionice metala od Perua do Kine.

U Evropi Mineco sa partnerima zapošljava oko 2 000 ljudi, od kojih oko 1 400 radi u regionu.

Odnosi s medijima / Novi uspeh mladih fudbalera TSC iz Bačke Topole

Friday, November 18th, 2016

Mlade selekcije Fudbalskog kluba TSC iz Bačke Topole nastavile su da nižu odlične rezultate na međunarodnim turnirima, pošto su na novembarskom turniru u Budimpešti u jakoj konkurenciji, dve ekipe TSC, igrača do 10 i 11 godina, osvojile drugo mesto.

Igrači u kategoriji do 11 godina ostvarili su tri pobede, jedan nerešen rezultat, uz jedan poraz. Trijumfovali su u utakmicama sa tri slovačke ekipe – Slovan iz Bratislave savladali su sa 4:2, DAC sa 5:2, a Nitru sa 3:2. Sa mađarskim FTC iz Budimpešte igrali su 1:1.Izgubili su minimalnim rezultatom od hrvatskog NK Hypo Limača iz Osijeka.

“Zadovoljan sam učinkom mojih igrača na međunarodnom turniru u Budimpešti. Naša deca se dobro kreću i golgeterski su nastrojeni. Manji problem imamo u odbrani, ali je to normalno za ovaj uzrast, za koji je iskustvo sa međunarodnih turnira presudno za dalji napredak”, rekao je trener ekipe Nedo Nedić.

U konkurenciji nešto mlađih igrača, do 10 godina, FK TSC iz Bačke Topole je takođe zauzeo drugo mesto, sa učinkom od dve pobede, dva remija i jednim porazom. Oni su savladali Inter iz Bratislave sa 2:0, a ubedljivi su bili i u duelu sa hrvatskim Hypo Limačem iz Osijeka (4:0). Remizirali su sa DAC iz Slovačke – 1:1 i sa slovačkom Nitrom 3:3. Jedini poraz pretrpeli su od mađarskog FTC iz Budimpešte – 0:3.

Trener ove ekipe Leo Andreučić takođe je zadovoljan učinkom svog tima. „To su deca koja vole fudbal i pravi su borci. I posle poraza u prvoj utakmici od 0:3, oni su uspeli da se podignu i dođu do drugog mesta na tabeli i tako uspešno završe jedan od svojih prvih međunarodnih turnira”, kazao je on.

http://www.rtv.rs/sr_lat/sport/fudbal/novi-uspeh-mladih-fudbalera-iz-backe-topole_775731.html